لزوم قوانین الزام آور در زمینه اشتراک گذاری داده های سازمانی:

اشتراک گذاری داده ها واقعیت را مشخص می کند

اشتراک-گذاری-داده-ها-واقعیت-را-مشخص-می-کند
کد خبر : 97489
سینا پرس : دکتر محمدعلی پورمختار- عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با سیناپرس گفت:داده های سازمانی در بسیاری از زمینه ها با هم همپوشانی دارند و می توانند مکمل یکدیگر باشند.

وی افزود: با این حال هنوز سازوکار مشخصی در این زمینه به صورت رسمی به وجود نیامده است. به همین دلیل نیز در برخی زمینه ها با تکرار داده ها و یا عدم هماهنگی در این زمینه مواجه هستیم.
پورمختار ادامه داد:اشتراک گذاری داده های سازمانی و پژوهشی نیازمند قوانین الزام آور است که می تواند توسط مجلس شورای اسلامی و یاحتی دولت صورت بگیرد.دولت می تواند با یک مصوبه داده ها و یافته های سازمان های مختلف را به اشتراک بگذارد تا از تکرار این داده ها جلوگیری شود.در چنین شرایطی مراکز پژوهشی و  دانشگاه ها هدفمند تر اقدام خواهند کرد.
 نماینده دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:برخی از موضوعات مهم و کلیدی علمی در کشور مغفول واقع شده اما تلقی می شود در این موضوعات تحقیقات لازم صورت گرفته است.
اشتراک گذاری داده های سازمانی کمک می کند که واقعیت ها در این زمینه مشخص شود و موضوعاتی که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته در دستور کار قرار بگیرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطر نشان کرد: اگر مشاهده شود که مصوبه و اقدامات دولت در این زمینه کافی نیست و پاسخگوی مشکلات پژوهشی کشور نمی باشد مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود خواهد کرد و با قوانین الزام آور سازمان های مختلف را موظف به همکاری در این زمینه خواهد کرد.
وی درباره  ایجاد مکانیسم های انگیزشی در بین سازمان ها در گفتگو با خبرنگار سیناپرس تأکید کرد:در این زمینه وزارت ارتباطات نقش مهمی ایفا خواهد کرد.وزارت ارتباطات با در اختیار داشتن ابزار لازم می تواند سازمان های مختلف را به هم نزدیک کند و شرایطی را فراهم کند که سازمان ها با انگیزه بالایی در اشتراک گذاری یافته های خود همکاری داشته باشند. با این وجود وزارت ارتباطات با چالش هایی مواجه است.یکی از این چالش ها در دسترس قرار نداشتن یافته های علمی و گذاشتن آنها در کتابخانه ها است.
محمدعلی پورمختار تصریح کرد: باید قوانین الزام آوری برای پروژه های پژوهشی در نظر گرفته شود که حتمأ نتایج تحقیات خود را در معرض دید سازمان ها و افکار عمومی قرار بگیرد. به هر حال کشور برای این تحقیقات هزینه های زیادی انجام می دهد و به همین دلیل باید نتایج و یافته های این تحقیقات به صورت عملی و کاربردی بروز و ظهور بیرونی داشته باشد.

در این زمینه وزارت ارتباطات می تواند نقش محوری ایفا کند و با زمینه سازی الکترونیکی شرایطی را فراهم کند که یافته های علمی و پژوهشی دستگاه های مختلف در معرض دید همگان قرار بگیرد.
وی در خاتمه تأکید کرد: تاکنون مجلس شورای اسلامی در این زمینه مصوبه ای نداشته است. با این وجود اگر دولت به صورت جدی به این موضوع ورود نکند و وزارت ارتباطات نیز زمینه های لازم را فراهم نکند تصویب قوانین الزام آور در این زمینه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

گفتگو:احسان انصاری