هدایت الکتریکی به کمک امواج نوری

هدایت-الکتریکی-به-کمک-امواج-نوری
کد خبر : 97417
فیزیک‌دانان برای نخستین بار موفق شدند با استفاده از امواج نوری الکترون‌ها را با سرعتی زیر یک فمتو ثانیه منتقل کنند.

وقتی بحث انتقال و رایانش اطلاعات در میان باشد، هرچه جابجایی الکترون‌ها و هدایت الکتریکی سریع‌تر صورت گیرد، بهتر است. در همین راستا، دانشمندان مرکز تحقیقات فوتونیک کاربردی دانشگاه کنستانز آلمان به تازگی موفق شدند در محیط آزمایشگاه هدایت الکتریکی را با سرعتی زیر یک فمتو ثانیه (کمتر از یک کوادریلیون ثانیه) انجام دهند.

ترفند این کار در دستکاری الکترون‌ها با امواج نوری است که به طور خاص توسط یک لیزر فوق سریع ساخته و تولید می‌شوند.

اکنون سریع‌ترین قطعات الکترونیکی را می‌توان در چند پیکو ثانیه (یک تریلیونم ثانیه) تقریباً هزار برابر کندتر از یک فمتو ثانیه، روشن یا خاموش کرد. فیزیک‌دانان با استفاده از این روش جدید توانستند امواج الکتریکی را با سرعتی در حدود ۶۰۰ آتوثانیه (هر یک فمتو ثانیه برابر است با هزار آتوثانیه) منتقل کنند.

این تکنیک جدید در نسل بعدی کامپیوترها نیز کاربرد خواهد داشت. دانشمندان اکنون به دنبال کشف راه‌های مختلفی هستند که بتوان نور و وسایل الکترونیکی را با همدیگر به کار گرفت. 

گزارش کامل این پژوهش در مجله Nature Physics منتشر شده است.

منبع:ایرنا