از محل اوراق گواهی حق تقدم:

افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن

افزایش-سقف-تسهیلات-ساخت-و-خرید-مسکن-
کد خبر : 97356
سینا پرس : افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار تصویب شد.

در یکهزار و دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار، به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

علاوه بر این، سقف تسهيلات جعاله از محل منابع داخلي بانکها توسط بانک مسکن و بانکهاي تجاری (شامل تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم  و بدون سپرده) تا مبلغ 400 ميليون ريال افزایش یافت.

 همچنین شورای پول و اعتبار، با امکان تلفیق حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تا سقف اوراق مزبور) موافقت کرد.
در این جلسه برنامه های وزارت صمت برای بهبود شرایط وافزایش بهره وری شرکتهای خودروسازی ایران خودرو وسایپا خصوصاً برنامه واگذاری اموال وشرکتهای وابسته آنها مطرح و در راستای حمايت از اشتغال و افزايش توليد وحل مشکلات قطعه سازان،مقرر شد درخصوص تأمین سرمایه درگردش خودروسازان مساعدت ممکن از سوی سيستم بانکی  به عمل آيد.