در صورت فعالیت در سامانه ساتع؛

حقوق ماهیانه پژوهشگران اعلام شد

حقوق-ماهیانه-پژوهشگران-اعلام-شد
کد خبر : 97344
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم حقوق ماهیانه پژوهشگرانی که از طریق سامانه ساتع (سامانه اجرایی عرضه و تقاضا پژوهش و فناوری) فعالیت خواهند کرد را اعلام کرد.

مسعود برومند در گفتگو با مهر، با اشاره به راه اندازی سامانه ساتع (سامانه اجرایی عرضه و تقاضا پژوهش و فناوری) اظهار کرد: مقرر شده است که عناوین پروژه های پژوهشی از طریق این سامانه اطلاع رسانی شود و در صورت نیاز دستگاه می تواند با متقاضی منتخب، درباره بازنگری و اصلاح پیشنهاد مذاکره کند.

وی افزود: متقاضی منتخب برای پروژه دکتری ۶ ماه و برای پروژه ارشد و پسادکتری ۳ ماه فرصت دارد تا دانشجوی همکار و یا پژوهشگر پسادکتری را معرفی کند و مراحل قانونی را پست سربگذارد. همچنین دانشجویان ارشد و پسادکتری باید هر سه ماه یکبار و مقطع دکتری ۶ ماه یکبار گزارش کار خود را ارائه دهند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به شفافیت هزینه کرد اعتبارات در پروژه های پژوهشی، درباره جزییات اعتبار پژوهشی که قرار است به محققان و پژوهشگران اختصاص یابد، گفت: بر این اساس ماهیانه به دانشجویان ارشد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به دانشجویان دکتری ۲ میلیون تومان، به دانشجویان پسادکتری ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعلق می گیرد.

برومند با اشاره به اینکه پرداخت به دانشجویان از زمان تصویب پروژه و انعقاد قرارداد با موسسه آغاز می شود، گفت: مبلغ کل پرداختی به دانشجویان ارشد ۱۸ میلیون تومان، دانشجویان دکتری ۶۰ میلیون تومان و دانشجویان پسادکتری ۳۰ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: اعتبار پژوهشی فقط ناظر بر هزینه نیروی انسانی و هزینه های زیرساخت در موسسه متقاضی است و به همین دلیل ۶۰ درصد اعتبار پژوهشی به دانشجو پرداخت می شود و ۴۰ درصد باقی مانده اعتبار، بعد از پایان موفقیت آمیز پروژه بابت هزینه های اجرای پژوهش در اختیار موسسه قرار می گیرد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم مدت اعتبار پژوهشی هر دانشجوی پسا دکتری را ۱۲ ماه عنوان کرد و گفت: البته در صورت تایید دستگاه و موسسه به حداکثر ۲۴ ماه می تواند افزایش یابد. همچنین در صورت اتمام پروژه زودتر از زمان تعیین شده کل اعتبار یکباره و پس از تحویل مستندات به موسسه و دانشجو پرداخت می شود.