سخنگوی سازمان غذاو دارو تاکید کرد:

تایید سلامت شیرخشک‌های تهیه شده

تایید-سلامت-شیرخشک‌های-تهیه-شده-
کد خبر : 97137
سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر مشاهده جسم خارجی از جمله قرص یا کپسول در شیرخشک، گفت: سلامت شیرخشک های توزیع شده از شبکه رسمی تحت نظارت سازمان غذا و دارو بوده و مورد تایید است.

دکتر کیانوش جهانپور با بیان این مطلب، گفت: سازمان غذا و دارو نظارت کاملی بر پروسه تولید، توزیع و عرضه شیرخشک و دارو دارد و به مردم اطمینان خاطر می دهیم، درصورت تهیه شیرخشک موردنیاز از داروخانه ها هیچ مشکلی در سلامت این محصول وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه وجود قرص در معدودی بسته های شیرخشک توزیع شده خارج از زنجیره رسمی، اقدامی خرابکارانه و هدفدار و به منظور تشویش اذهان عمومی است، عنوان کرد: مردم حتما محصول مورد نیاز خود از قبیل شیرخشک را ازنجیره رسمی تهیه کنند و از سلامت آن مطمئن باشند.