شیرجه روباه قطبی برای شکار موش

شیرجه-روباه-قطبی-برای-شکار-موش-
کد خبر : 96721
سینا پرس : روباه های قطبی برای شکار موشهائی که تا 50 سانتی عمق برفها مخفی شدن از حس شنوایی حساس و میدان مغناطیسی قطب شمال برای مشخص کردن مسیر موش ها استقاده می کنند.

در سیناپرس ببینید.