تحقیقات جدید نشان می دهد ؛

تأثیر سفرهای فضایی روی تولید مثل بررسی شد

تأثیر-سفرهای-فضایی-روی-تولید-مثل-بررسی-شد-
کد خبر : 94942
طی تحقیقی جدید موش هایی نر به مدت ۳۵ روز به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شدند. قدرت تولید مثل این موش ها پس از بازگشت به زمین تغییری نکرده بود.

تحقیقی جدید نشان می دهد موش های نر که بیش از یک ماه در فضا گذرانده اند می توانند به طور موفقیت آمیز روی زمین تولید مثل کنند. این نخستین شواهد از تاثیرات سفر فضایی بر قابلیت تولید مثل پستانداران است.

پیش از این نشانه هایی از تاثیرات منفی سفر فضایی بر اسپرم ها وجود داشت و محققان تاثیرات مخرب اشعه های فضایی بر اسپرم فریز شده موش هایی مشاهده کردند که ۹ ماه در فضا زندگی کرده بودند.

اما در تحقیق جدید ۱۲ موش نر ۳۵ روز در ایستگاه فضایی بین المللی گذراندند. برخی از این موش ها در معرض میکروگرانش قرار گرفتند و عده دیگر در قفس هایی قرار داشتند که گرانش مصنوعی در آنها وجود داشت.

هنگام بازگشت به زمین از اسپرم موش های نر برای بارورسازی تخمک موش های ماده ای استفاده شد که به فضا سفر نکرده بودند. در نتیجه این تحقیق  موش های فضانورد صاحب فرزندانی کاملا سالم شدند.

  ماساهیتو ایکاوا استاد دانشگاه اوزاکا ژاپن رهبر این پژوهش بود. او در این باره می گوید: ما متوجه شدیم اقامت های کوتاه مدت در فضا تاثیری بر قدرت باروری پستانداران ندارد.

البته این  تحقیق فقط یکی از مجموعه پروژه های انجام شده در این زمینه است و لزوما به کارکرد سیستم تولید مثل انسان در فضا اشاره ندارد.

منبع:مهر