در پایان نامه دانشجوی دانشگاه علم و فرهنگ بررسی می شود؛

وضعیت بازاریابی الکترونیکی صنعت هتلداری

وضعیت-بازاریابی-الکترونیکی-صنعت-هتلداری-
کد خبر : 94149
سینا پرس : حمید زندی فائز، دانشجوی دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، بیست و پنجم شهریور از پایان نامه خود دفاع می کند.

حمید زندی فائز، دانشجوی دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، بعد از ظهر روز دوشنبه 25 شهریور از پایان نامه خود با عنوان «شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود وضعیت بازاریابی الکترونیکی در صنعت هتل داری» دفاع خواهد کرد. استاد راهنمای او در این پایان نامه دکتر آهنگران است. همچنین دکتر سعیدیان راد، استاد خارجی و دکتر نادعلی، استاد داخلی این پایان نامه هستند.

او در این پژوهش عنوان کرده است: امروزه بکارگیری روش های الکترونیکی بازاریابی از عوامل کلیدی موفقیت هتلداری به عنوان یکی از ارکان اساسی و مهم در صنعت گردشگری به شمار می رود و هتل ها ناگریز به استفاده از روش های بازاریابی الکترونیکی مبتنی بر وب سایت یا شبکه های اجتماعی برای حفظ بقا در محیط رقابتی هستند. بازاریابی الکترونیکی در صنعت هتلداری به معنی یک راه تفکر و اندیشه به منظور قرار دادن مشتری در هسته مرکزی و محور تمام فعالیت های آنلاین شرکت است.

هدف مطالعه او در این پایان نامه، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود وضعیت بازاریابی الکترونیکی در هتل های چهارستاره شهر تهران است.

نمونه آماری پژوهش او را 103 نفر از مدیریران و تصمیم گیران( مدیرعامل، معاون، مدیر داخلی، مدیریت فرانت آفیس، مدیر مالی، مدیر غذا و نوشیدنی، مسوول شبکه های اجتماعی) هتل های 4 ستاره شهر تهران تشکیل داده اند که از 17 هتل 4 ستاره در پژوهش مشارکت داشتند. داده های مورد نیاز او نیز با استفاده از پرسشنامه های محقق جمع آوری شده است.

یافته های این تحقیق نشان از تایید تمامی روابط میان سازه های تحقیق دارد. همچنین در این پایان نامه ضریب معناداری میان (تبلیغات آنلاین*توسعه بازاریابی الکترونیکی=2/289)، (تعاملات آنلاین* توسعه بازاریابی الکترونیکی=2/900)، (خدمات متمایز* توسعه بازاریابی الکترونیکی=3/005)، (مدیریت ارتباط با مشتری*توسعه بازاریابی الکترونیکی=5/572) (ترفیع برند*توسعه بازاریابی الکترونیکی=4/313) برآورد شده است.