کرمی که هرگز نمی میرد

کرمی-که-هرگز-نمی-میرد
کد خبر : 93585
سینا پرس : موجودی که هرگز نمیمیرد! عجیب‌ترین موجود، یک نوع کرم به نام planaria است.

با قطع سر، دوباره سرش جوانه زده و رشد میکند! همچنین اگر ریز ریزش کنید، هر کدام از تکه ها به کرم جدید تبدیل میشود!