افزایش میزان خودکشی با گرمایش جهانی؛

تغییر اقلیم باعث افزایش ناامیدی می شود

تغییر-اقلیم-باعث-افزایش-ناامیدی-می-شود
کد خبر : 93360
طبق مطالعات جدید پژوهشگران دانشگاه استنفورد آمریکا، گرمایش جهانی زمین نقش زیادی در افزایش ریسک خودکشی دارد.

پژوهشگران آمریکایی با مقایسه دمای هوا و نرخ خودکشی چندین دهه قبل هزاران منطقه آمریکا و مکزیک، دریافته اند که افزایش دما تا سال ۲۰۵۰ می ‌تواند باعث خودکشی بیش از ۲۱ هزار در آمریکا و مکزیک شود.

اخیرا محققان دانشگاه استنفورد آمریکا با بررسی حدود نیم میلیون توئیت، دریافته اند که افزایش گرمای هوا، نقش زیادی در ازدیاد نرخ خودکشی و همچنین بکارگیری جملات افسرده در شبکه‌ های اجتماعی دارد.

آنها با بررسی توئیت کاربران دریافته اند که استفاده از کلمات نا امید کننده «تنهایی» و «خودکشی» در زمان‌ های گرم سال به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری است.

به گزارش مهر، طبق این پژوهش، افزایش نرخ خودکشی به علت تاثیرات تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی هم اندازه تاثیر رکورد اقتصادی بر افزایش این نرخ است.