سهم کلانشهرها در اقتصاد دانش بنیان؛

شرکت های دانش بنیان قلب تپنده اقتصاد شهرها

شرکت-های-دانش-بنیان-قلب-تپنده-اقتصاد-شهرها
کد خبر : 93131
سینا پرس : امروزه اقتصاد دانش بنیان که در آن دانش، نوآوری و فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت برای یک کشور محسوب می شود، جایگزین اقتصاد سنتی شده است.

شرکت های دانش بنیان به عنوان قلب تپنده اقتصاد دانش بنیان  شناخته می شوند که سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده  برای کشورها دارند. 

در سال های اخیر، روش های جدید کسب و کارهای دانش بنیان و افزایش حجم این ارتباط در قالب شرکت های تازه تاسیس دانش محور، اتخاذ سیاست های مناسب برای کمک به تشکیل این شرکت ها مورد توجه قرار داده شده است. کسب و کارهای دانش بنیان به  عنوان  عامل  اصلی  و  محوری رشد اقتصاد شهری و  ملی  قلمداد  می  شوند و  توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فناوری  محور  یکی  از  راهبردهای  مهم  توسعه پایدار محسوب  می شود.

شهرهای امروزی  نیز در  صورتی که بر  پایه دانش و  برخوردار از شهروندان دانشی باشند، به خوبی قادرند به حرکت و رشد پرشتاب خود ادامه دهند. بنابراین نقش کسب و کارهای دانش بنیان در رشد و توسعه شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در شهرهای دانش محور، علم، فناوری، نوآوری عوامل موثر بر رشد و توسعه آنان قلمداد می شوند. از طرف دیگر در سال های اخیر  کسب و کارهای جدیدی به عنوان کسب و کارهای دانش بنیان به عنوان مولد  کارآفرینی و توسعه اقتصادی  در  کشورهای  توسعه  یافته  درحال  شکل گیری  هستند. با  توجه  به  اهمیت توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در توسعه اقتصادی و اشتغال زایی کشور، شناسایی راهبردها و عوامل  موثر در توسعه کارآفرینی، حمایت از  تجاری سازی  محصولات  کسب  و کارهای دانش  بنیان  و محیط شکل گیری این کسب و کارها اهمیت به سزایی دارد.

فاطمه نیک بخت، دانش آموخته دانشکده مدیریت و اقتصاد بخش اقتصاد با راهنمایی دکتر علیرضا شکیبایی و مشاوره دکتر سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به تاثیر کسب و کارهای دانش بنیان بر توسعه شهرهای ایران پرداخته است. او در این تحقیق تعداد فعالیت های دانش محور، بازارهایی که این فعالیت ها به آنها خدمات ارایه می دهند، سهم بلند مدت بنگاه های  کسب و کار دانش  بنیان  در موفقیت  اقتصادی،  اشتغال  شهری  که  خدمات  کسب  و  کار  دانش محور ایجاد می کنند یا از دست می دهند، اهمیت خدمات کسب و کار دانش محور برای رقابت منطقه ای، و نوع خدمات کسب و کار دانش محور که در شهرهای هسته ای تولید می شود را مورد بررسی قرار داده است.

او در این تحقیق به بررسی تاثیر خدمات کسب و کار دانش بنیان بر توسعه شهری در 29 استان ایران پرداخته است. او در این پژوهش با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و مرور آثار دیگر صاحبنظران، ضمن معرفی شرکت های دانش بنیان  و  ویژگی های  آنها، به تاثیر  خدمات  کسب  و  کار دانش  بنیان  بر  توسعه  شهری و شاخص های اندازه گیری  توسعه  شهری  (جمعیت  شهری، اشتغال  شهری  و  درآمد  شهری)  با  استفاده  از  روش  حداقل مربعات معمولی (OLS) پرداخته است.

نتایج تحقیق او نشان داده است که خدمات کسب و کار دانش بنیان تاثیر مثبت و معنی دار بر توسعه شهری و شاخص های اندازه گیری آن دارند.

در ضمن استان های تهران، خراسان رضوی، مازندران و اصفهان به ترتیب بیشترین  خدمات کسب و کار دانش  بنیان  و  استان های  ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به ترتیب کمترین خدمات کسب و کار دانش بنیان را در خود جای داده اند.