توسط ناسا ثبت شد

آتش فشانی که پس از 95 سال فوران کرد

-آتش-فشانی-که-پس-از-95-سال-فوران-کرد
کد خبر : 92779
آتشفشانی در یک جزیره دورافتاده میان شبیه جزیره کامچاتکا در روسیه در دریای اختسک (okhotsk) و جزیره هوکایدو در ژاپن، پس از سال 1924 برای اولین بار فوران کرده است و خوشبختانه ایستگاه فضایی بین‌المللی توانست لحظه وقوع آن را ثبت کند.

در 22 ژوئن سال جاری، مواد آتشفشانی و خاکستر به‌گونه‌ای از جزیره غیرمسکونی و آتشفشانی رایکوک به هوا پرتاب شدند که این مساله از فضا نیز قابل‌ رؤیت بود و عکس‌هایی که توسط ناسا از این حادثه گرفته‌شده است، نشان‌دهنده ماهیت نمایشی این اتفاق است.

طبق گزارش Smithdonian.com، این فوران اتفاق کوچکی نبود، بلکه شامل حداقل 9 انفجار مهیب بود که 6 انفجار از آن در فاصله 25 دقیقه‌ای اتفاق افتاد. طبق گزارش ناسا خاکستر این انفجارها تا ارتفاع 8 مایلی رسید و به فاصله 10 مایل بر روی زمین پخش شدند.