آیا عصر دیجیتال، پایانی بر حریم خصوصی است؟

قوانین ایران در حوزه دیجیتال نیاز به روزآمدی دارد

قوانین-ایران-در-حوزه-دیجیتال-نیاز-به-روزآمدی-دارد
کد خبر : 92402
سینا پرس : تجارت الکترونیکی که خود نتیجه پیشرفت های فناورانه است بر تمامی جنبه های زندگی بشر تاثیر گذاشته و چالش های حقوقی مختلفی به ویژه در حوزه حریم خصوصی و نقض داده های شخصی افراد در پی داشته است.

امروزه فضای سایبر  ابعاد مختلف داده های شخصی نظیر اطلاعات ژنتیکی، هویتی، فیزیولوژیکی، رفتاری و اعتقادی را مورد هدف قرار داده است تا با جمع آوری آنها بتواند به پایش ها و برنامه ریزی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست پیدا کند.

در مقابل، متولیان قانونگذاری در بیشتر جوامع مقررات متنوعی را در راستای حمایت از حریم خصوصی و داده های شخصی افراد تدوین و تصویب کرده اند که بررسی آنها حاوی رهیافت های سودمندی در پاسخگویی به چالش های حقوقی مرتبط با حریم خصوصی است.

اینکه آیا این قوانین می توانند از نقض حریم خصوصی در فضای وب جلوگیری کنند، یا اینکه آیا عصر دیجیتال، پایان حریم خصوصی و داده های شخصی است، از مواردی است که نیاز به بررسی و تحلیل دقیق حقوقی دارند.

از این رو مقاله ای تحت عنوان «حمایت از حریم خصوصی در فضای وب در پرتو قانون اروپایی حمایت از داده های شخصی و نظام حقوقی ایران» که در پنجمین کنفرانس وب پژوهی ارائه شد، مهم ترین حمایت های قانونی از حریم خصوصی بر اساس مقررات GDPR و قوانین ایران را مورد ارزیابی قرار داده و جنبه های مختلف حریم خصوصی و حمایت از آن را به صورت توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادات و راه حل های لازم برای حمایت هرچه بیشتر از آن را نیز ارائه کرده است.

در نتیجه این تحقیق، با بررسی مقایسه ای قوانین GDPR و نظام حقوقی ایران چنین تحلیل خواهد شد که قوانین ایران نیاز به روزآمدی بیشتری نسبت به پیشرفت های عصر دیجیتال داشته و همچون اتحادیه اروپا باید به تدوین قوانین سختگیرانه برای حمایت هرچه بیشتر از حریم خصوصی اقدام کند. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین بررسی شده تعریف جامع و منسجمی از داده های شخصی وجود ندارد و این خلاء در قوانین ایران باید مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین  برای حمایت از حریم خصوصی و داده های شخصی در فضای گسترده وب از طریق تدوین قوانین منطبق با پیشرفت های فناورانه امکان پذیر است و می توان پیش بینی کرد که حریم خصوصی از این منظر دوران جدیدی را تجربه می کند.

بر اساس این گزارش، مقاله «حمایت از حریم خصوصی در فضای وب در پرتو قانون اروپایی حمایت از داده های شخصی و نظام حقوقی ایران» توسط فاطمه قناد و امیره علیقلی از دانشگاه علم و فرهنگ تالیف و ارائه شده است.