بهره‌گیری دانش آموزان از شبکه‌های اجتماعی در تعطیلات تابستانی

بهره‌گیری-دانش-آموزان-از-شبکه‌های-اجتماعی-در-تعطیلات-تابستانی
کد خبر : 92181
بسیاری از روان شناسان تربیتی معتقدند که بهره گیری دانش آموزان از شبکه های اجتماعی به منظور پر کردن اوقات فراغت آنها نیاز به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی زیادی دارد.

آغاز تعطیلات تابستانی، فرصتی را ایجاد کرده است تا دانش آموزان برای پر کردن اوقات فراغتشان زمان بیشتری را در شبکه های اجتماعی سپری کنند. هرچند استفاده از فناوری های نو و شبکه های اجتماعی در دنیای امروز اجتناب ناپذیر است اما ورود بی حساب و کتاب جوانان به شبکه های اجتماعی و اینترنت می تواند عواقب بدی به همراه داشته باشد.

بسیاری از روان شناسان تربیتی معتقدند که بهره گیری دانش آموزان از شبکه های اجتماعی به منظور پر کردن اوقات فراغت نیاز به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی زیادی دارد که متاسفانه این امر در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته است. این در حالی است که می توان به صورت هدفمند و تعریف شده از ظرفیت های شبکه‌های اجتماعی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان استفاده کرد و با اتخاذ برنامه ریزی های دقیق این تهدید را تبدیل به فرصت کرد.

 رویا حیدری، کارشناس مسایل فرهنگی و پرورشی دانش آموزان گفت: با توجه به اینکه امکان دسترسی جوانان و نوجوانان به اینترنت و فضای مجازی وجود دارد، باید خانواده ها برای استفاده فرزندانشان از این شبکه‌ها  برنامه ریزی درستی داشته باشند.

به گفته وی، تفریح های سالم می تواند میزان استفاده نوجوان و جوانان از فضای مجازی را کاهش دهد.

افسانه برومند، روانشناس تربیتی نیز در این خصوص گفت: اگر خانواده ها در ایام تابستان مراقب فرزندانشان در فضای مجازی نباشند، آنها به لحاظ روحی و جسمی لطمه زیای خواهند دید بنابراین ضرورت دارد خانواده ها در استفاده از فضای مجازی فرزندان شان آگاهی لازم را داشته باشند.