با حمایت سیناپرس منتشر شد:

از قمر تا گونه

از-قمر-تا-گونه
کد خبر : 85042
سینا پرس : 56مین پادکست رادیو راز منتشر شد.

در این قسمت محمدرضا(پژمان) نوروزی باعرفان خسروی درخصوص تلف شدن 5راس گورخر آسیایی در پارک ملی کویر  که گونه در معرض خطرند ،صحبت کرده اند. اما یک پرسش «گونه» در زیست شناسی چیست؟