با حمایت سیناپرس منتشر شد

راز خبر آفرینی تازه‌ کسپر Cas-9

-راز-خبر-آفرینی-تازه‌-کسپر-Cas-9-
کد خبر : 80660
سینا پرس : 51 مین پادکست رادیو راز منتشر شد.
در این قسمت محمدرضا(پژمان) نوروزی و پوریا ناظمی ضمن مرور برخی از داستان های چند ماه اخیر به سراغ جایزه کاولی رفته و درباره اینکه چرا اهدای این جایزه به کاشفان کریسپر دربردارنده مناقشه ای علمی است صحبت کرده اند.