تعرفه مکالمات تلفنی در ایران؛

هر دقیقه تماس در اپراتورهای تلفن همراه چه هزینه ای دارد؟

هر-دقیقه-تماس-در-اپراتورهای-تلفن-همراه-چه-هزینه-ای-دارد؟
کد خبر : 78918
اپراتورهای تلفن همراه برای برقراری مکالمه تعرفه‌های مختلفی را ارائه داده اند که از حداقل ۳۳ تا حداکثر ۹۳ تومان در دقیقه محاسبه می شود.

به گزارش سیناپرس به نقل از سیتنا،گرچه ابزارهای مختلفی برای ارتباط وجود دارد، اما همچنان یکی از این راه‌ها برقراری تماس است و تلفن همراه هم یکی از مهم‌ترین ابزارها در این حوزه است. هر یک از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل تعرفه‌هایی برای برقراری تماس دارند که در این گزارش به این تعرفه‌ها اشاره شده است.

تعرفه‌های مکالمه همراه اول

با یکسان‌سازی تعرفه‌ها و حذف هزینه جابجایی، تعرفه‌های زمان اوج ترافیک و زمان غیر اوج ترافیک، هزینه‌های بین‌شهری و بین‌استانی همراه اول از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، تعرفه برقراری تماس با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۶۷ تومان به ازای هر دقیقه مکالمه و تعرفه برقراری تماس به ایرانسل یا رایتل نیز ۹۳.۷ تومان است. البته معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه است. به عنوان مثال هزینه یک تماس ۳۰ ثانیه‌ای همراه اول اعتباری به تلفن ثابت برابر ۳۳.۵ تومان خواهد بود.

همچنین تعرفه برقراری تماس با استفاده از سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۵۷ تومان به ازای هر دقیقه مکالمه و در تماس با ایرانسل یا رایتل ۶۲.۵ تومان به ازای هر دقیقه است. در اینجا نیز معیار محاسبه تعرفه تماس بر اساس ثانیه است.

تعرفه‌های مکالمه ایرانسل

در اپراتور ایرانسل، برقراری تماس داخل شبکه ایرانسل (از خطوط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر) برای سیم‌کارت‌های دائمی ۳۳.۳ تومان برای هر دقیقه است. در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز این هزینه ۶۶.۹ تومان برای هر دقیقه است.

همچنین برقراری تماس خارج شبکه ایرانسل (از ایرانسل به سایر خطوط) در سیم‌کارت‌های دائمی ۳۳.۳ تومان برای هر دقیقه است و در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز ۹۲.۹ تومان برای هر دقیقه است. برقراری تماس از خط ایرانسل به خط ثابت نیز در سیم‌کارت‌های اعتباری ۷۹.۹ تومان برای هر دقیقه محاسبه می شود.

تعرفه‌های مکالمه رایتل

مبنای محاسبه تعرفه کلیه تماس‌ها در اپراتور رایتل نیز مانند دو اپراتور دیگر بر اساس ثانیه‌ است. در سیم‌کارت‌های دائمی رایتل، برقراری مکالمه درون‌شبکه و برون‌شبکه یکسان است که به ازای هر دقیقه ۲۹.۹ تومان است. در سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل نیز هر دقیقه مکالمه درون‌شبکه ۴۹.۹ تومان و مکالمه برون‌شبکه، ۵۹.۹ تومان هزینه دارد. البته این تعرفه‌ها در شبکه رایتل محاسبه می‌شود و تعرفه مکالمه در خارج از شبکه رایتل ۴۹.۹ تومان است.

رایتل دارای پایین ترین تعرفه در سیم کارت های دائمی و اعتباری

در مقام مقایسه می توان گفت؛ مشترکان سیم‌کارت دائمی رایتل با تعرفه‌ی ۲۹.۹ تومان در دقیقه از پایین ترین تعرفه‌ی مکالمه (درون شبکه، برون شبکه و تلفن ثابت) نسبت به مشترکان دائمی دو اپراتور دیگر برخوردارند و مشترکان سیم‌کارت اعتباری رایتل هم با تعرفه‌ی ۴۹.۹ تومان در دقیقه برای تماس درون شبکه و ۵۹.۹ تومان در دقیقه برای تماس برون شبکه و تلفن ثابت، از پایین ترین تعرفه‌ی مکالمه در مقایسه با مشترکان اعتباری دو اپراتور رقیب برخوردارند.