تصاویر ۲۰۰هزار ستاره ثبت شد

تصاویر-۲۰۰هزار-ستاره-ثبت-شد
کد خبر : 78697
نخستین تصویر آزمایشی ماهواره جدید سیاره یاب ناسا منتشر شد. این ماهواره که قرار است سیاره ای شبیه زمین در خارج از منظومه شمسی بیابد، تصویری بیش از ۲۰۰ هزار ستاره را ثبت کرده است

به گزارش سیناپرس به نقل از مهر، ماه  گذشته ناسا ماهواره TESS را به فضا فرستاد. این ماهواره قرار است هزاران سیاره را برای یافتن سیاره ای خارج ازمنظومه شمسی و شبیه زمین بررسی کند.

درهمین راستا TESS نخستین عکس آزمایشی خود را به زمین فرستاده است.   این عکس که با سرعت گرفته شده کیفیت بالایی برای بررسی علمی ندارد اما چشم اندازی از مقیاس ماموریت ماهواره در اختیار بیننده قرار می دهد. TESS قرار است  به تدریج مساحتی ۴۰۰ برابر مساحت نشان داده در عکس را جستجو کند.

در این تصویر آنچه به چشم می خورد، بیش از ۲۰۰ هزار ستاره از  خوشه Centaurusاست.

البته این فقط یکی از تصاویری است که چهار دوربین ماهواره ثبت کرده اند. قرار استTESS از هر ۴ دوربین در ماموریت خود استفاده کند و بخش هایی جداگانه از فضا را به مدت ۲۷ روز متوالی رصد کند.