ماهی که می‌تواند به راحتی تغییر جنسیت دهد

ماهی-که-می‌تواند-به-راحتی-تغییر-جنسیت-دهد
کد خبر : 78452
سینا پرس : دلقک ماهی‌ها به طور انتخابی و بر اساس شرایط محیطی می توانند تغییر جنسیت دهند!

هنگامی که ماده گروه می میرد یکی از نرها تغییر جنسیت می دهد و به ماهی ماده تبدیل می شود.