نصب اولین زباله سوز بیمارستانی تهران با همکاری شهرداری و وزارت بهداشت

نصب-اولین-زباله-سوز-بیمارستانی-تهران-با-همکاری-شهرداری-و-وزارت-بهداشت
کد خبر : 7692
معاون شهردار تهران درباره همکاری وزارت بهداشت و شهرداری تهران در نصب اولین زباله سوز بیمارستانی گفت: براساس قانون زباله سوز بیمارستانی را خارج از محدوده شهری می سازیم.

 مجتبی عبداللهی ، در خصوص نصب اولین زباله سوز بیمارستانی که توسط وزیر بهداشت اعلام شده است، اظهار کرد: براساس سخنان وزیر بهداشت قرار بر این است که 50 درصد هزینه زباله سوز بیمارستانی توسط مدیریت شهری تهران تامین شود.

وی با اشاره به اینکه براساس توافق های صورت گرفته اولین زباله سوز بیمارستانی را با مشارکت بخش خصوصی و وزارت بهداشت در دست احداث قرار داده ایم، تاکیدکرد: وزرات بهداشت نیز در این خصوص کمک می کند.

وی با اشاره به هزینه این زباله سوز بیمارستانی خاطر نشان کرد: در بحث هزینه ها قرار است 50 درصد را شهرداری و 50 درصد را وزارت بهداشت تقبل کند و برای قانونی شدن این موضوع این طرح در شورای اسلامی شهر تهران نیز مطرح خواهد شد.

عبداللهی درخصوص ساخت و محل ساخت این زباله سوز باتوجه به اینکه هنوز قانون اجازه نمی دهد که زباله سوزها در محدوده شهری احداث شوند، گفت: طبیعتا زباله سوز بیمارستانی را نیز خارج از محدوده شهری می سازیم.

براساس گزارش ایسنا، معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه طبق قانون دفع زباله های عفونی و بیمارستانی و خطرساز با محلی است که این زباله ها را تولید می کند، خاطر نشان کرد: شهرداری تهران در خصوص همراهی و مساعدت در جمع آوری زباله های بیمارستانی خدمات رسانی می کند.