دکتر نیکخو تأکید کرد:

هدایت تحقیقات در جهت رفع نیازهای کشور

هدایت-تحقیقات-در-جهت-رفع-نیازهای-کشور
کد خبر : 71538
سینا پرس : انتخاب دکتر علی نیکخو، عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی و سرپرست گرایش سازه (مقطع دکتری) دانشگاه علم و فرهنگ، به عنوان پژوهشگر برتر بخش اعضای هیات علمی دانشگاه در سال 96 بهانه ای برای گفتگو با ایشان بود.

نیکخو درباره وضعیت تحقیق و پژوهش در ایران گفت: ایران کشوری درحال توسعه است، از همین رو، پژوهش نه تنها امری لازم، بلکه حیاتی در پیشبرد نقشه علمی ایران است. تنها نکته مهم، هدایت صحیح این تحقیقات در جهت رفع نیازها و ایجاد منافع برای کشور است.

عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی خاطر نشان کرد: معتقدم حمایت لازم از تحقیقات در ایران اگرچه قابل قبول است است، ولی کافی نیست. به هر حال اگر تولید علم در کشور هم راستا با تولید ثروت از آن باشد، پژوهش خود از خود حمایت خواهد کرد.

نیکخو به سرمایه گذاری ارگان ها و سازمان های مربوط به حوزه فنی و مهندسی بر روی طرح های پژوهشگران اشاره کرد و گفت: شاید در وهله اول، وزارتخانه های مرتبط با صنعت با در نظر گرفتن نیازهای حوزه خود، باید طرح های تحقیقاتی را تعریف کرده و معاونت های پژوهشی دانشگاه ها به عنوان حلقه مرتبط دانشگاه با صنعت با ایفای نقش موثرتر، این طرح ها را به درون هسته های پژوهشی دانشگاه ها منتقل نمایند.

وی افزود: البته عکس این موضوع هم می تواند صادق باشد، چرا که طرح های نوآورانه از درون دانشگاه ها می تواند به صنعت ارائه گردد و انتظار می رود که صنایع ما نیز از آنها استقبال نمایند.

نیکخو با اشاره به هفته پژوهش بیان داشت: به شخصه، جایگاه علمی ایران از نظر تولید علم در دنیا را بسیار مناسب دانسته و به عنوان یک محقق به آن افتخار می کنم. خوشبختانه جامعه علمی کشور و به تبع آن دانشجویان، اخیرا در جستجوی رویکردهای تحقیقاتی هستند که بتواند حلال بخش کوچکی از مشکلات ایران عزیز باشد. بدون شک رسالت دانشگاه های نسل چهارم نیز همین خواهد بود.

 

 

گفتگو: حانیه محبی زاده