هفت دانشگاه ایرانی در میان 500 موسسه برتر مهندسی و فناوری جهان

هفت-دانشگاه-ایرانی-در-میان-500-موسسه-برتر-مهندسی-و-فناوری-جهان
کد خبر : 68889
بر پایه ویرایش 2018 «موسسه آموزش عالی تایمز»، 7 موسسه ایرانی در فهرست 500 موسسه برتر جهان در حوزه مهندسی و فناوری جای گرفتند.

به گزارش سیناپرس به نقل از ایرنا،روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرنداک) نظام رتبه‌بندی تایمز افزون بر رتبه‌بندی فراگیر موسسه‌ها آنها را بر پایه حوزه‌های موضوعی گوناگون رتبه‌بندی می‌کند و در ویرایش جدید 2018 این موسسه، 7 دانشگاه ایرانی در فهرست 500 موسسه برتر جهان در حوزه مهندسی و فناوری جای گرفتند.
دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، گیلان، صنعتی اصفهان و تبریز در میان 500 موسسه برتر جهان در حوزه مهندسی و فناوری هستند.
این موسسه‌ها توانسته‌اند در موضوع‌های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی شیمی و مهندسی عمومی جایگاهی جهانی به دست آورند.
شرط ورود موسسه‌ها به گام ارزیابی رتبه‌بندی موسسه آموزش عالی تایمز داشتن دست‌کم 500 مقاله در پنج سال گذشته است.
افزون بر این باید دست‌کم چهار درصد اعضای هیئت علمی موسسه‌ها در حوزه مهندسی و فناوری باشند تا در نظام رتبه‌بندی موسسه آموزش عالی تایمز ارزیابی شوند.
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (201-250)؛ دانشگاه تهران (251-300)؛ دانشگاه صنعتی شریف (301-400)؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (401-500)؛ دانشگاه گیلان (401-500)؛ دانشگاه صنعتی اصفهان (401-500)؛ دانشگاه تبریز (401-500) در حوزه مهندسی و فناوری، دانشگاه تهران (251-300)؛ دانشگاه صنعتی شریف (301-400)؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (401-500) در حوزه مهندسی عمومی، دانشگاه تهران (251-300)؛ دانشگاه صنعتی شریف (301-400)؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (401-500)؛ دانشگاه صنعتی اصفهان (401-500) در زمینه مهندسی مکانیک و هوافضا و دانشگاه صنعتی شریف (301-400)؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (401-500)؛ دانشگاه صنعتی اصفهان (401-500) در حوزه مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شریف (301-400)؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (401-500)؛ دانشگاه صنعتی اصفهان (401-500) در زمینه مهندسی شیمی رتبه بندی شده اند.
رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی تایمز، موسسه‌های پیشرو دنیا را در حوزه مهندسی و فناوری در پنج شاخص آموزش (30%)، پژوهش (30%)، استنادها (5%/27)، چشم‌انداز جهانی (5%/7)، و درآمدهای صنعتی (5%)، بر پایه 13 سنجه کمی ارزیابی می‌کند. جدول دو، امتیاز و رتبه موسسه‌های ایرانی را در حوزه مهندسی و فناوری (به شکل فراگیر) در این نظام رتبه‌بندی نشان می‌دهند.
در ویرایش 2018 این نظام رتبه‌بندی، 132 موسسه از آسیا در فهرست 500 موسسه برتر جای گرفته‌اند. به گفته دیگر اکنون آسیا موسسه‌های جهان‌تراز بیشتری در حوزه مهندسی و فناوری دارد، حتی بیشتر از آمریکای شمالی که 127 موسسه در این نظام دارد.
دانشگاه استنفورد آمریکا پیشتاز موسسه‌های دنیا در حوزه مهندسی و فناوری است. موسسه فناوری کالیفرنیا، دانشگاه آکسفورد، ام.آی.تی. و دانشگاه کمبریج نیز در رتبه‌های دوم تا پنجم هستند.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با پشتیبانی دبیرخانه شورای‌عالی عتف، با راه‌اندازی سامانه «نما» به نشانی http://nema.irandoc.ac.ir (جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان) می‌کوشد نتایج نظام‌های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند.