محققان هلندی:اهدای خون زنان با سابقه بارداری به مردان خطرناک است

-محققان-هلندی:اهدای-خون-زنان-با-سابقه-بارداری-به-مردان-خطرناک-است
کد خبر : 68856
نتایج اولیه مطالعه محققان هلندی نشان می دهد، مردان دریافت کننده خون از زنانی که قبلا باردار بوده اند، ۱۳ درصد مرگ و میر بیشتری نسبت به مردانی داشته اند که خون را از اهدا کننده مرد یا اهدا کننده زن بدون سابقه بارداری دریافت کرده اند.

به گزارش سیناپرس به نقل از ایرنا،محققان با تاکید بر اینکه برای تکرار این یافته ها به مطالعات بیشتری نیاز دارند، معتقدند تغییرات آنتی بادی های زنان در طول بارداری منجر به بروز واکنش هایی در مردان می شود که می تواند کشنده باشند.
محققان هلندی در این مطالعه متوجه شدند که شایع ترین علت مرگ آسیب حاد ریه مرتبط با انتقال خون بود. با این وجود آنها هشدار می دهند که لازم است مطالعات بیشتری برای تکرار این یافته ها انجام شود؛ به گفته محققان اگر این نتایج درست باشند پیامدهای بالینی قابل توجهی خواهد داشت.سالانه حدود دو میلیون انتقال خون در انگلیس صورت می گیرد و به دریافت کننده ها گفته نمی شود که خون دریافتی آنها از مرد یا یک زن است.
دکتر 'روتگر میدل برگ' از مرکز پژوهش Sanquin در لیدن هلند می گوید، میزان مرگ و میر مردان دریافت کننده خون که از یک اهدا کننده زن با سابقه بارداری خون دریافت کرده در قیاس با مردانی که از یک اهدا کننده مرد یا یک اهدا کننده زن بدون سابقه بارداری خون دریافت کرده بود به میزان قابل توجهی بیشتر بود.
به گفته محققان ، ارتباط افزایش میزان مرگ و میر در میان بیماران مردی که از اهدا کننده های زن با سابقه بارداری خون دریافت کرده بود، یک مکانیسم محتمل بر اساس تغییرات ایمونولوژیک در دوران بارداری را نشان می دهد.
به گفته این محققان، یک علت این موضوع می تواند تفاوت در وضعیت آهن میان زنان با سابقه بارداری و اهدا کننده های مرد باشد. برخی مطالعات همچنین تفاوت هایی را در فیزیولوژی گلبول های قرمز خون میان این دو جنسیت بیان می کنند.یافته های این مطالعه در مجله JAMA منتشر شده است.