گزارش تصویری از عکس های بازسازی شده تاریخی

تاریخ را رنگی تماشا کنید

تاریخ-را-رنگی-تماشا-کنید
کد خبر : 68706
سینا پرس : هنرمندی به نام وولفانگ وایلد در پروژه ای هنری اقدام به بازسازی و رنگی کردن 124 تصویر قدیمی کرده است که بسیاری از آن ها دارای قدمتی بیش از یک سده هستند. در این گزارش تصویری، گزیده ای از این تصاویر را مشاهده می کنید.

در بین اسناد و آثار تاریخی دوران معاصر، عکس ها یکی از مهمترین اسناد طبقه بندی می شوند که اطلاعات بسیار ارزشمندی در آن ها نهفته و در این میان یک نقص مهم در این عکس های قدیمی وجود دارد؛ این تصاویر همگی سیاه و سفید بوده و اثری از رنگ در آن ها دیده نمی شود. 

وولفانگ وایلد (Wolfgang Wild) به سفارش مجموعه Retronaut تصاویری قدیمی را بازسازی و رنگ آمیزی کرده است. هدف این طرح، ایجاد ارتباط بین این تصاویر تاریخی و بینندگان امروزی است.

در ابتدا به عنوان یک اختراع رسانه ای، صنعتگران ماهر این حوزه، از رنگ را برای عکسبرداری با دست استفاده و تلاش می کردند تا ظرافت زندگی را بی واسطه  در جزئیات واضح بیان کنند. که البته نتایج آن در نخستین تصاویر رنگی، خام و ابتدائی بود. امروزه سنت ابتدائی و تلاش های نخست هنرمندان برای رنگی کردن تصاویر سیاه و سفید با کمک فناوری های دیجیتالی، پیشرفت زیادی کرده و و می توان نگاهی دقیق تر و واقعی تر به این تصاویر داشت.

به تازگی وولفانگ وایلد (Wolfgang Wild) به سفارش مجموعه Retronaut تصاویری قدیمی را بازسازی و رنگ آمیزی کرده است. هدف این طرح، ایجاد ارتباط بین این تصاویر تاریخی و بینندگان امروزی است. در طرح فوق الذکر 124 تصویر از نخستین تصاویر دنیای عکاسی تا دوره ها بعدی که هنوز این هنر تکامل چندانی نیافته بود، انتخاب و بازسازی شده است. در این گزارش تصویری به تماشای برخی از این تصاویر می پردازیم.

ترجمه: فاطمه کردی

منبع: mashable