با حمایت سیناپرس منتشر شد:

روزگار فراموشی در رادیو راز

روزگار-فراموشی-در-رادیو-راز
کد خبر : 65387
سینا پرس : ٤٦اُمين راديوراز منتشر شد.

در ٤٦اُمين راديوراز به موضوع آلزايمر و ديمانس(زوال)مغز پرداختيم و در اين راه از خانم" اخوان" متخصص  اين حوزه  و شناخت پيري در استكهلم ِ سوئد است كمك گرفتيم. شنيدن اين برنامه بواي همه ي ما مفيد است.