با حمایت سیناپرس منتشر شد:

راز بهره ژنی ما

راز-بهره-ژنی-ما
کد خبر : 62844
سینا پرس : ٤٥ اُمين برنامه راديوراز منتشر شد.

انسانها در مقایسه با بسیاری از موجودات زنده تعداد(انواع) ژنی کمتری دارند. بر اساس برآوردهای تازه انسانها حوالی ۲۴۰۰۰ ژن دارند(این تعداد در مقایسه با شامپانزه ها و موز و ... خیلی کم است) ولی همین ژنهای اندک با ترکیب و توالی های عجیب تقریبا همه ساختار انسانی ما را تحت کنترل خود درآورده است. اما آیا این جمله به آن معنی است که همه رفتارهای ما و حتی هوش ما تحت کنترل و ترکیب ژنی ما که از والدینمان رسیده است میباشد؟ در برنامه ۴۵ ام به این موضوع پرداخته ايم.