بوی بد در خاش دلیل فعالیت آتشفشان نیست

-بوی-بد-در-خاش-دلیل-فعالیت-آتشفشان-نیست
کد خبر : 60130
استاد گروه مهندسی زمین شناسی دانشگاه خوارزمی گفت: تنها انتشار بوی نامطبوع در شهرستان خاش نمی تواند دلیل بر فعالیت آتشفشان تفتان باشد.
ب گزارش سیناپرس، دکتر محمود فاطمی عقدا، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گروه مهندسی زمین شناسی در گفتگو با مهر در خصوص خبری که امروز تحت عنوان « فعالیت آتشفشان تفتان عامل انتشار بوی نامطبوع در شهرستان خاش» منتشر شده است، اظهار داشت: فعال شدن آتشفشان ها نشانه های مشخصی دارد که یکی از آنها خروج دود، گاز، مواد مذاب، بخار آب و ... به طور مشخص است.

وی با بیان اینکه همچنین فعال شدن آتشفشان نیز تغییراتی در دامنه خود به وجود می آورد، عنوان کرد: از سوی دیگر حرکات زمین، ریزش ها و زمین لغزش ها و صاف شدن آب چشمه های نزدیک به منطقه از دیگر نشانه های فعال شدن یک آتشفشان است. همه اینها باهم نشانه های فعالیت یک آتشفشان است.

به گفته فاطمی عقدا، بنابراین صرف انتشار بوی نامطبوع را نمی توان دلیل بر فعال شدن آتشفشان دانست؛ این موضوع نیاز به بررسی دقیق دارد و نمی توان با قطعیت گفت که آتشفشان تفتان فعال شده است.

وی ادامه داد: برای قطعیت این موضوع استفاده از نقشه و عکس های حرارتی لازم است. 

 صبح امروز خبری مبنی بر انتشار بوی نامطبوع در شهرستان خاش و فعال شدن آتشفشان تفتان منتشر شد.