بانک مرکزی;

کاهش سپرده قانونی بانک سینا

-کاهش-سپرده-قانونی-بانک-سینا-
کد خبر : 56312
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت سپرده قانونی بانک سینا را به لحاظ رعایت ضوابط، الزامات و مصوبات شورای پول و اعتبار کاهش داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک سینا به جز انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز معادل 11.25 درصد تعیین شده است.
مطابق بند "6" یک هزار و دویست و هشتمین صورتجلسه مورخ 28 مهر 1394 شورای پول و اعتبار، تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی در دامنه 10 تا 13 درصد محاسبه می‌شود که بانک سینا به لحاظ رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای مذکور، مشمول کاهش نسبت سپرده قانونی شد و این رقم برای بانک سینا معادل 11.25 درصد تعیین شد.
پیشتر نیز این بانک به دلیل رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی با کاهش نسبت سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی مورد تشویق قرار گرفته بود