کم خوابی و پرخوابی، هر دو زیانبارند

کم-خوابی-و-پرخوابی،-هر-دو-زیانبارند-
کد خبر : 35113
بهترین زمان خواب بین 9 تا 11 شب و مناسب ترین زمان بیدار شدن، بین 6 تا 8 صیح است.

دکتر خسرو صادق نیت، رئیس کلینیک خواب بیمارستان بهارلو گفت: کم خوابی و پر خوابی، هر دو برای انسان زیانبار است و اگر کسی کمتر از 6 ساعت و یا بیشتر از 9 ساعت بخوابد باید برای درمان به پزشک مراجعه کند. توضیحات رئیس کلینیک خواب بیمارستان بهارلو را در صدای شاهد بشنوید.