استفاده از سگ برای شناسایی سرطان تیروئید در نمونه ادرار

استفاده-از-سگ-برای-شناسایی-سرطان-تیروئید-در-نمونه-ادرار
کد خبر : 3493
سینا پرس : گروهی از پژوهشگران توانستند با بهره گیری از یک سگ آموزش دیده، به شناسایی دقیق وجود سرطان تیروئید و یا حتی مراحل اولیه آن در نمونه ادرار افراد بپردازند.

شیوه های جاری مورد استفاده برای تشخیص سرطان تیروئید معمولاً به نتایجی نه چندان قابل اتکا می انجامند. به همین دلیل است که بسیاری از جراحی های انجام شده برای سرطان تیروئید به شکلی بی دلیل صورت می گیرد. در واقع تشخیص اشتباه در مورد این بیماری امری بسیار رایج است. تنها شیوه بسیار دقیق برای این منظور، نمونه برداری از بافت غدد تیروئید است که البته چندان هم بی دردسر نیست.

در این میان پروهی از دانشمندان توانستند با آموزش یک سگ به شناسایی وجود سرطان تیروئید آن هم در نمونه ادرار افراد مراجعه کننده بپردازند. دقت نتایج حاصل از این شیوه تنها اندکی کمتر از نتایج حاصل از نمونه برداری از بافت تیروئید است.

تعداد سلول های بویایی سگ ها 10 برابر انسان است و به همین دلیل این جانوران از قوه بویایی بالایی برخوردارند. در این مطالعه به یک سگ به نام «فرانکی» آموزش داده شد که چگونه بین بوی ناشی از بیماری تیروئیدی و بوی ناشی از سرطان تیروئید در نمونه ادرار افراد تمایز قائیل شود.

در این مطالعه، 34 مراجعه کننده به کلینیک تیروئید دانشگاه نمونه ای از ادرار خود را به تیم پژوهشی تحویل دادند و سپس به انجام نمونه برداری از بافت تیروئید به بخشی دیگر مراجعه کردند. در این آزمایشات مشخص شد که 15 بیمار دچار سرطان تیروئید بوده و 19 نفر نیز در آستانه گسترش بیماری تیروئید هستند.

سپس نمونه های ادرار در جایی دیگر در برابر سگ قرار گرفت. در این آزمایش هیچ کس از پاسخ آزمایش بافت برداری اطلاعی نداشت. تشخیص داده شده توسط این سگ در 30 مورد از 34 مورد صحیح بود. در واقع این سگ توانست در 86.7 درصد از موارد، وجود سرطان تیروئید را درست تعیین کند.

منبع