همکاری شرکت ملی نفت و دانشگاه امیرکبیر آغاز شد:

بهینه‌سازی فرایندهای تولید در میدان نفتی دارخوین

بهینه‌سازی-فرایندهای-تولید-در-میدان-نفتی-دارخوین
کد خبر : 33243
سینا پرس : نخستین قرارداد راهبردی توسعه فناوری‌ها و انتقال فناوری در شرکت ملی نفت ایران به منظور بهینه‌سازی فرایندهای تولید در میدان نفتی دارخوین میان شرکت نفت و گاز اروندان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر امضا شد.

 «پروژه پژوهشی کاربردی بهبود کارایی تزریق گاز در سازند فهلیان میدان دارخوین» میان سلطان کمالی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان و دکتراحمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر امضا شد.هدف از اجرای این پروژه پژوهشی مطالعه و بررسی داده‌های تولید، بروزرسانی مدل شبیه‌سازی و ارائه یک برنامه جامع جمع‌آوری و آنالیز داده با استفاده از فناوری‌های روز دنیا برای انتقال فناوری‌ها به داخل کشور و بومی‌سازی آنهاست.
بهبود کارایی و تلاش برای همگن کردن حرکت جبهه گاز تزریقی در همه لایه‌ها و نقاط مخزن، بهبود شرایط Voidage replacement در مخزن و سعی در همگن کردنvoidage replacement ratio در لایه‌ها و نقاط مخزن و تعیین لایه‌ها و و زون‌هایی که سبب میان‌شکنی گاز در چاه‌های تولیدی شده‌اند، از دیگر اهداف امضای این قرارداد پژوهشی است.