فراهم شدن زمینه تجاری سازی محصولات زیست بنیان در کشور

فراهم-شدن-زمینه-تجاری-سازی-محصولات-زیست-بنیان-در-کشور
کد خبر : 30859
مدیرعامل شرکت زیست بازار ایران گفت: با راه اندازی زیست بازار ایران در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری ، توسعه دانش فنی و تبدیل آن به زیست کالا وعرضه محصولات به بازار فراهم شده است.

دکتر مهدی علوی روز چهارشنبه درحاشیه نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری درگفت و گو با ایرنا افزود:شرکت زیست بازار ایران به همت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و مشارکت شرکت شناسا از مجموعه گروه مالی پاسارگاد و چند تن از اعضای هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در راستای توسعه بازار تولید و مصرف فرآورده های زیست بنیان راه اندازی شده است.
وی بیان کرد: درکشوردرحوزه زیست فناوری فعالیت های خوبی انجام شده است ودر20سال گذشته توسعه دانش و فناوری در این حوزه بسیارچشمگیربوده است. 
علوی اظهارکرد:خوشبختانه فناوری های بسیاری درحوزه زیست فناوری با دانش فنی درکشوربومی سازی شده است اما حلقه مفقوده ای در این میان وجود داشت که مانع از ورود محصولات زیست فناوری به بازارو رسیدن آن به دست مصرف کنندگان می شد.
وی ادامه داد: این محصولات غالبا یا دانش فنی بوده که باید به صنایع عرضه می شد و یا کالاهایی مانند دارو بوده که برای عرضه به صنعت، نیاز به بازاریابی ومطالعه پیش از ورود به بازار داشته است که در زیست بازار تسهیل توسعه دانش فنی وانتقال دانش فنی حاصل از زیست فناوری و تبدیل آن به زیست کالا و عرضه به جامعه انجام می شود.
علوی بیان کرد: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک با احساس این مشکل درکشور و انجام مطالعات زیست فناوری و تحقیقات زیستی دراین زمینه، اقدام به ایجاد شرکت زیست بازار به عنوان یک راهبرد اقتصاد زیستی کرده است.
وی گفت: فعالیت هایی که زیست بازار به جامعه علمی واقتصاد کشور ارائه می کند نقش واسط دارد که فناوری دانش بنیان را در حوزه زیست فناوری کمک می کند تا به دست تولید کننده و یا محصولات صنایع به طورمستقیم به بازار مصرف عرضه شود.
مدیرعامل شرکت زیست بازار ایران افزود: زیست بازار کمک خواهد کرد خدمات حوزه زیست فناوری که مورد نیاز دانشگاه ها، فناوران و حتی شرکت های دانش بنیان است را در قالب مدون و تسهیل شده ارائه کند.
وی با اشاره به اینکه زیست بازار صرفا یک شرکت خدماتی نیست، افزود: زیست بازار در زمینه حوزه زیست فناوری اقدام به تولید دانش فنی و یا توسعه دانش فنی می کند و می تواند در اختیار مصرف کنندگان باشد.
علوی بیان کرد: درحال حاضر در شرکت زیست بازار ایران چندین پروژه از قبیل پروژه تولید اسیدهیالورونیک که مصارف متعدد درمانی، آرایشی و بهداشتی دارد و نیز توسعه دانش فنی و تولید چندین داروی پپتیدی و نیز بازاریابی این داروها بعد از فرمولاسیون شدن و نیز حمایت از چند فناوری دانش آموزی از دانش آموزان نخبه کشور برای ورود به عرصه تولید کشور، مورد مطالعه و حمایت قرار گرفته اند.
مدیرعامل شرکت زیست بازار ایران یادآور شد: خدماتی که زیست بازار ارائه می دهد شامل دو نوع است یکی خدمات آزمایشگاهی و فنی است که بیشتر گروه هدف آن دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و پژوهشگران تشکیل می دهد و دسترسی آنها به منابع و تجهیزات آزمایشگاهی را فراهم می کند و نوع دیگر خدمات واسطه ای است که خدماتی که در این حوزه ارائه می شود شامل تجاری سازی دانش فنی، مشاوره در حوزه تجاری سازی و بازاریابی فرآورده های زیستی و آموزش های فنی در قالب کارگاه های آموزشی به فناوران و دانشمندان حوزه زیستی است.
علوی یادآور شد: در راه اندازی شرکت زیست بازار ایران شرکت شناسا از مجموعه گروه پاسارگاد به عنوان سهامدار دوم زیست بازار است و این شرکت در محل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری راه اندازی شده است.