حمایت عاطفی موجب کم شدن اضطراب می شود

نقش مثبت تعامل اجتماعی بر کاهش استرس

نقش-مثبت-تعامل-اجتماعی-بر-کاهش-استرس-
کد خبر : 30811
سینا پرس : استرس و فشارهای عصبی به عنوان عامل اصلی بروز بسیاری از بیماری ها شناخته شده است . به اعتقاد پژوهشگران، کمتر شدن استرس و فشار عصبی کمک فراوانی به شخص در پیشبرد مسائل روزمره زندگی و تصمیم گیری های مهم وحیاتی دارد .

طی تازه ترین مطالعاتی که در حوزه روانشناسی صورت گرفته به وضوح به نقش حمایت و تشویق شخص مضطرب اشاره شده است. به اعتقاد روان شناسان تشویق و حمایت های فیزیکی و کلامی در شخصی که متحمل  استرس و فشار عصبی است نقشی حیاتی ایفا کرده و به بهبود عملکرد آن شخص می انجامد .

در مغز انسان مضطرب با دریافت حمایت و دلگرمی  پالس هایی جهت کاهش استرس و فشار صادر می شود که به نوعی سلامت روانی فرد مذکور را تامین خواهد کرد. روابط اجتماعی ؛ ارتباط با محیط بیرونی و افراد گوناگون در این فرآیند و زدودن مشکلات برای فردی که دچار استرس است بسیار مفید خواهد بود .

پژوهشگران در مطالعات جدید خود دریافتند که در مغز انسان مضطرب با دریافت حمایت و دلگرمی  پالس هایی جهت کاهش استرس و فشار صادر می شود که به نوعی سلامت روانی فرد  مذکور را تامین خواهد کرد . روابط اجتماعی ؛ ارتباط با محیط بیرونی و افراد گوناگون در این فرآیند و زدودن مشکلات برای فردی که دچار استرس است بسیار مفید خواهد بود .

به تازگی تیمی از پژوهشگران دانشگاه پیتسبورگ در امریکا مطالعاتی را انجام دادند که طی آن 36 نفر که  دچار فشارهایی عصبی و نظیر آن بودند مورد مطالعه دقیق و موشکافانه قرار گرفتند. در این آزمایش افراد فوق الذکر  تحت مکانیزم عصبی و حمایت اجتماعی قرار گرفته و محققان با بررسی و عکس برداری از سیستم عصبی این افراد پیشرفت شگرفی در مغز و اعصاب مرتبط با آرامش مشاهده شد. تشویق و ترغیب این شرکت کنندگان و پاسخ سیستم عصبی این افراد به این گونه محرک ها بسیار جالب توجه بود.

بر اساس یافته های ناشی از این گزارش ، محرک ها و تشویق ها باعث فعالیت بیشتر مغز در پاسخ و سرکوب استرس شده  و باعث پیشرفت در عملکرد مغز انسان در تجزیه و تحلیل مسائل گوناگون می شود . به اعتقاد دانشمندان، استرس در بخشی از مغز که با حافظه کوتاه مدت و بلند مدت و پردازش آن ها در ارتباط است ، تاثیری مستقیم گذاشته و در ادامه تاثیر منفی بر جنبه های شناختی و ادراکات انسان دارد و منابع کمتر جهت تمرکز باعث عدم تصمیم گیری درست می شود.

منبع: healthsite

ترجمه: فاطمه کردی