تصویربرداری جریان خون با نانورادیودارو

تصویربرداری-جریان-خون-با-نانورادیودارو
کد خبر : 30661
محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در همکاری مشترکی با پژوهشگران مرکز تحقیقات پزشکی مشهد، نمونه های آزمایشگاهی نانورادیودارویی را طراحی کردند که تصویربرداری از جریان خون انسان را امکان پذیر می کند.

دکتر محمودرضا جعفری از محققان این طرح پژوهشی با بیان اینکه این ترکیبات برای تصویربرداری از جریان خون بیمار در پزشکی هسته ای کاربرد دارند، افزود: از مزیت های این رادیوداروهای نانوساختار، می توان به ایمنی و ماندگاری بالا در بدن، در مقایسه با سایر روش های ممکن اشاره کرد. 
وی بیان کرد: در سال های اخیر، با توسعه پزشکی هسته ای، بررسی نحوه عملکرد قلب، نقشه برداری از جریان خون و شناسایی خونریزی دستگاه گوارشی از مهمترین اهداف این علم نوین به شمار می آید. 
جعفری گفت: در این میان یکی از بزرگترین موانع در تصویربرداری جریان خون در بدن انسان، نشاندار کردن گلبول های قرمز خون بیمار در محیط آزمایشگاه در بخش پزشکی هسته ای است که خطر انتقال عفونت را از طریق خون افزایش می دهد؛ بنابراین، نیاز مبرم به یک جایگزین مناسب و ایمن با ماندگاری بالا برای تصویربرداری از عروق به شدت احساس می شود.
وی، هدف از این پژوهش را طراحی رادیوداروی مناسب برای عکسبرداری از جریان خون به کمک ترکیبات نانوساختار پلیمری بیان کرد و افزود: به این منظور نمونه هایی از یک فرآورده پلیمری نانوساختار تهیه شده و پس از نشاندار شدن، با استفاده از روش های موجود، عملکرد آن برای عکسبرداری جریان خون در مدل حیوانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جعفری در خصوص آزمون صورت گرفته در شرایط درون تنی روی نمونه طراحی شده گفت: در این پژوهش، پس از تهیه نانولیپوزوم های پلی اتیلن گلایکول، این ترکیبات برای ردیابی در جریان خون نشاندار شدند و نانولیپوزوم ها پس از ورود به بدن، ضمن ارزیابی میزان ماندگاری و امکان انتشار مناسب در جریان خون، مورد آزمون عکسبرداری جریان خون عروقی قرار گرفتند.
وی اظهار کرد: طبق نتایج حاصل شده به کمک رادیوداروی طراحی شده در این طرح، امکان تولید نانولیپوزوم های مشابه سلول های خونی انسان وجود دارد؛ این نانولیپوزوم ها توانایی همسان سازی عملکرد سلول ها در عروق خونی برای تصویربرداری از جریان خون را دارد و همچنین با بهره گیری از نانولیپوزوم های طراحی شده، بررسی دقیق تر عملکرد دریچه های قلبی و محاسبه میزان برون دهی قلب میسر شده است.
به گزارش ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، نتایج این تحقیق در نشریه Iranian Journal of Pharmaceutical Research به چاپ رسیده است.