گزارش اختصاصی سینا پرس از استعمار پرتغال در هندوستان

سالگرد پایان استعمار پرتغال درهندوستان

سالگرد-پایان-استعمار-پرتغال-درهندوستان
کد خبر : 25311
سینا پرس : روز بیست و هشتم آذر ماه برابر با پایان دوران استعمار کشور پرتغال بر بخش هایی از هندوستان است . پنجاه و چهار سال پیش در چنین روزی استعمارگران پرتغالی به وسیله ارتش هندوستان از مناطق ساحلی غرب این کشور بیرون رانده شدند .

زمانی که صحبت از کشور هندوستان و حظور و نفوذ استعمارگران در این کشور می شود ، بی اختیار همه اذهان متوجه استعمارگران انگلیسی و کمپانی مشهور هند شرقی می شود . اگر چه بسیاری از نقاط سرزمین هندوستان برای مدت زمانی طولانی زیر نظر استعمارگران انگلیسی اداره شد اما باید در نظر داشت که بخش هایی از سواحل غربی هندوستان نیز برای مدت زمانی طولانی در حیطه نفوذ و استعمار پرتغالی ها بود .

به باور بسیاری از مردم ؛ روز15 اوت سال 1947میلادی که مصادف است با پایان سلطۀ بریتانیا برهند پایانی براستعماراین کشور نیز محسوب می شود  ولی درواقع  دیرپاترین قدرت اروپایی که بخشهایی هرچند بسیارکوچک از سرزمین هندوستان ( حدود 4هزارکیلومترمربع ) را برای مدت زمان بیش از450 سال زیر سلطۀ خود داشت ،  پرتغال بود .

54  سال پیش نیروهای هندی در  روز (19 دسامبر سال 1961 ( برابر با 28 آذر ماه ) طی عملیاتی موسوم به Vijayکه درزبان هندی به نام پیروزی است اززمین ، هوا و دریا به 450 سال چیرگی پرتغال بر سواحل گوا، دمان و دیو(Goa,Daman,Diu) پایان دادند .

هجوم به مستعمره های پرتغال ،هجوم به گوا یاآزادکردن گوا عنوانهایی است که برای پایان بخشیدن به چیرگی قدرت کهنۀ پرتغال دربخشهای کوچکی ازهند به کارمی رود .54  سال پیش نیروهای هندی در  روز (19 دسامبر سال 1961 ( برابر با 28 آذر ماه ) طی عملیاتی موسوم به Vijayکه درزبان هندی به نام پیروزی است اززمین ، هوا و دریا به 450 سال چیرگی پرتغال بر سواحل گوا، دمان و دیو(Goa,Daman,Diu) پایان دادند .هرچند درگیری نظامی  چندانی درگوا رخ نداد و درواقع این عملیات نظامی به چند حملۀ محدود هوایی محدود شد اما طی این عملیات 22هندی و 30 پرتغالی کشته شدند .

این عملیات درهندبه شکل عملیاتی در راه آزادسازی بخشهایی ازسرزمین اصلی هند تلقی شد درحالی که پرتغالیها آن راتجاوز وحمله به خاک ملی و شهروندان پرتغال تصورمیکردند .

در27 فوریه سال 1950میلادی دولت هند ازدولت پرتغال درخواست کرد تا گفتگوها دربارۀ مستعمره های پرتغالی درهند را آغاز کند ولی دولت پرتغال سرباززد و این موضوع راغیر قابل مذاکره دانست . اگرچه ازهمان هنگام پایان استعمار بریتانیاییها درهند و نیز ترک داوطلبانۀ فرانسویها ازبخشهای بسیارکوچکی ازهند ، پرتغالی ها نیز به نوعی هم ازنظراخلاقی و هم ازنظرسیاسی زیرفشاربودند تا گوا و دمان و دیو راترک کنند .  گفتنی است پیش از این و در سال 1954میلادی و طی درگیری بسیارکوچکی که در منطقه ددراو نگارهاولی(Dadra& Nagar Haveli) ناحیه ای درایالت ماهاراشترا روی داد و طی آن دو پلیس پرتغالی کشته شده و این ناحیه به هند بازگردانده شده بود .

در ماه مارس 1962 بخشهایی که دراختیارپرتغال بود به طوررسمی به سرزمین هند بازگشت.هرچند که پرتغال درآن هنگام ازپذیرش این موضوع سرباززد واین موضوع تا سال1974 میلادی و سقوط دیکتاتوری سالازارSalazar))ادامه داشت ودرآن هنگام بود که دولت پرتغال به طوررسمی این موضوع راپذیرفت (Pearson,2008:161) . در این گزارش تصویری ، پرتره آخرین حاکم پرتغالی در هندوستان و بخش هایی از استحکامات این استعمارگران را در این کشور آسیائی مشاهده می کنید . همچنین تعدادی تصاویر تاریخی از این نبرد بر علیه استعمارگران نیز به نمایش گذاشته شده است .

گزارش تصویری و توضیحات : حمیدرضاسروری