تشخیص همه نوع ویروس با یک آزمایش جدید

تشخیص-همه-نوع-ویروس-با-یک-آزمایش-جدید
کد خبر : 17433
محققان آزمایش جدیدی را ابداع کرده اند که می تواند تقریبا تمامی انواع ویروس های شناخته شده ای را که انسان و حیوان را آلوده می کند، تشخیص دهد.

این آزمایش جدید که توسط محققان دانشگاه واشنگتن ابداع شده است، امکان تشخیص عفونت ها را بدون حتی سرنخ هایی که در روش های فعلی دنبال می شود، به پزشکان می دهد. 

براساس این گزارش، با این حال تایید قطعی دقت این آزمایش موسوم به ViroCap و استفاده منظم از آن برای بیماران، هنوز به سال ها آزمایش بالینی نیاز دارد.

دکتر 'گرگوری استورچ' استاد اطفال دانشگاه واشنگتن در سنت لویی در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: با در دست داشتن این فناوری دیگر لازم نیست که بدانید به دنبال چه می گردید.

وی افزود: این آزمایش شبکه ای گسترده ایجاد می کند و می تواند ویروس ها را حتی در سطح بسیار کم تشخیص دهد.

به اعتقاد محققان، این آزمایش به ویژه در شرایطی که امکان تشخیص بعد از آزمایش های استاندارد وجود ندارد و یا در شرایطی که علت شیوع یک بیماری ناشناخته است، کاربرد دارد.

حساسیت این آزمایش به حدی است که نه تنها ویروس های بیشتری را در قیاس با سایر آزمایش های امروزی تشخیص می دهد، بلکه می تواند حتی بدون نیاز به روش پیشرفته توالی یابی ژنوم، ویروس هایی را نیز که در سطح بسیار کم هستند، تشخیص دهد.

براین اساس، بیمار با انجام این آزمایش برای بیش از یک ویروس که ممکن است باعث ایجاد بیماری وی شده باشد، تحت بررسی قرار می گیرد.این آزمایش همچنین توانایی تشخیص واریان های مختلف ویروس را نیز دارد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، این مطالعه در نشریه Genome Research منتشر شده است.