کشف رازهایی از عوامل ژنتیکی ناشناخته در سرطان پستان

کشف-رازهایی-از-عوامل-ژنتیکی-ناشناخته-در-سرطان-پستان
کد خبر : 1558
سینا پرس : تیم های تحقیقاتی مختلفی در سراسر جهان با همکاری یکدیگر توانستند با شناسایی دو عامل ژنتیکی ، رازهای بیشتری از ژنتیک سرطان پستان را برملا کنند.

سیناپرس: این بیومارکرهای ژنتیکی در طول مطالعه ای وسیع و گسترده شناسایی شدند. این ژن ها تیپ های جدید سرطان پستان وابسته به هورمون- سرطان پستان   estrogen receptorیا ER  مثبت هستند که در واقع رایج ترین نوع سرطان پستان به شمار می رود. این ژن ها شواهدی دال بر چگونگی رشد این نوع سرطان و فاکتورهای مفید برای شناسایی زنانی که در خطر این سرطان هستند، فراهم می کند.

در حال حاضر عوامل ژنتیکی شناسایی شده برای سرطان پستان بیش از 80 ژن است.

این تحقیقات که توسط مرکز تحقیقات سرطان در لندن سرپرستی می شد، بر روی چند ریختی تک((SNP  یا   single nucleotide polymorphism  های بسیار زیادی در 100،000 زن مبتلا انجام گرفت.

چندریختی تک-نوکلئوتید، یک تغییر در دنباله  DNA است که در یک نوکلئوتید (G,A,C,T) در ژنوم بین افراد یک گونه بیولوژیکی یا بین یک جفت کروموزوم در یک فرد این نوکلئوتید فرق دارد. به عنوان مثال، دو دنباله از قطعات DNA از دو فرد متفاوت ، AAGCCTA  به  AAGCTTA، در یک نوکلئوتید با هم متفاوتند. در این حالت ما می گوییم که دو الل وجود دارند: C و T. تقریباً تمام اسنیپ های مشترک فقط دو الل دارند. بین جمعیت انسانها تفاوتهای گوناگونی است، بنابراین یک اسنیپ الل که در یک منطقه جغرافیایی یا گروه نژادی مشترک است، ممکن است بین دیگر گونه ها کمتر باشد.

این تحقیق با همکاری 130 تیم تحقیقاتی در سراسر جهان انجام گرفت تا استانداردی برای روش های آنالیز ژنتیکی این مطالعه تصویب شود و نتایج قوی و قابل استنادی از آن بدست آید.

 نتایج این تحقیق که در مجله  Human Molecular Genetics به چاپ رسیده است، نشان داده است که دو واریانت به نام های rs10816625  و rs13294895  ژنی به نام KLF4 را که در کنترل رشد سلولی و تقسیم سلولی دخیل است، کنترل می کند.

هر فردی که دارای واریانت rs10816625  باشند، 12% بیشتر و افراد با واریانت rs13294895  ،در حدود9% بیشتر در خطر ابتلا به سرطان پستان هستند. دکتر نیک اور، سرپرست گروه تحقیقاتی در مرکز تحقیقات سرطان لندن بر این باره توضیح می دهد: "  مطالعه ما در روی منطقه ای از ژنوم ما متمرکز شده است که مربوط به خطر سرطان پستان است و این دو واریانت شناسایی شده می تواند اطلاعات موجود را درباره این سرطان به طور قابل توجهی افزایش دهد."

او در ادامه افزود: "در حال حاضر عوامل ژنتیکی شناسایی شده برای سرطان پستان بیش از 80 ژن است. هرچه ریسک های ژنتیکی بیشتری برای سرطان پستان شناسایی شود ما می توانیم دقیق تر افراد در معرض خطر را شناسایی کنیم. همچنین، روش های جلوگیری و استراتژی های درمانی بسیاری برای مقابله با این بیماری نیاز است."