تغییر درخت تکاملی میمون ها با کشف فسیل لگن باستانی

تغییر-درخت-تکاملی-میمون-ها-با-کشف-فسیل-لگن-باستانی
کد خبر : 1452
سینا پرس : دانشمندان دانشگاه هاروارد بر اساس پژوهش های انجام شده بر فسیل استخوان لگن خاصره یک میمون 12.8 تا 8.5 میلیون ساله اعلام کردند که تکامل میمون های بزرگ امروزی بیش از یک بار رخ داده است .

سینا پرس : دانشمندان به بررسی و تجزیه و تحلیل استخوان لگن خاصره یک میمون  12.8 تا 8.5 میلیون ساله به نام Sivapithecus پرداختند که نتایج آن باورهای گذشته را نسبت اینکه حالت راست قامتی در میمون های بزرگ امروزی فقط یک بار اتفاق افتاده است ، را به چالش می کشد . این فسیل استخوان شش اینچ برابر با 15.24 سانتیمتر طول دارد .

حالت راست قامتی بدن که به orthograde body plan نیز شناخته می شود  ، خاصیت و ویژگی نیمه تنه بالایی و حرکت به جلو را نمایان می سازد .

میشل مورگان (Michèle Morgan) ، متصدی علم استخوان شناسی و دیرین - مردم شناسی موزه باستان شناسی و مردم شناسی پیبادی (Peabody) دانشگاه هاروارد و همکاران او در این رابطه توضیح می دهند که این استخوان ران نشان می دهد که ممکن است طرح راست قامتی بدن چندین بار مراحل تکامل را طی کرده باشد و فقط در یک بار اتفاق نیفتاده است .

میشل مورگان می گوید : ما همیشه فکر می کردیم اگر این بخش از بدن را پیدا کنیم ، برخی از ویژگی های خاص را نشان خواهد داد که ما آنها را در زندگی میمون های بزرگ می بینیم .  پیدا کردن چیزی شبیه این استخوان بسیار تعجب آور بوده است . تصور می شود که میمون Sivapithecus خویشاوندی نزدیکی با اورانگوتان های امروزی دارد .

در هر حال استخوان لگن خاصره میمون Sivapithecus به همه میمون ها متفاوت است . ما در ابتدا معتقد بودیم که Sivapithecus با نیم تنه باریک ، بر روی خط اورانگوتان ها قرار می گیرد و در مقایسه با شکل و حالت میمون های بزرگ امروزی نشان می دهد که تا کنون تکامل راست قامتی دو بار اتفاق افتاده است .

میشل مورگان در ادامه توضیح می دهد که وجود این فسیل استخوان باعث ایجاد سوالات بسیاری در این زمینه شده است که هنوز ما نتوانستیم پاسخ های مناسبی برای آنها پیدا کنیم . ما می دانیم که مساله تکامل حالت بدن و راست قامتی آن در میمون ها یک مساله ساده نیست . ما نیازمند فسیل استخوان های بیشتری از Sivapithecus هستیم تا بتوانیم تصویر و حالت بدن آن را طراحی کنیم .

منبع