مطالعات نشان می دهد؛

سلول های روده به سلول های ایمنی پیام می فرستند

سلول-های-روده-به-سلول-های-ایمنی-پیام-می-فرستند
کد خبر : 135281
سینا پرس : مطالعه جدیدی توسط محققان موسسه ایمونولوژی La Jolla نشان می دهد که سلول های روده پیام های مخفی را به سیستم ایمنی می فرستند تا آن ها برای محافظت از خود فرا بخوانند.

به گزارش سیناپرس ، یافته ها نشان می دهند، سلول ‌های که روده ‌ها را پوشانده ‌اند، پیغام ‌هایی را به سلول‌ های T می ‌فرستند. این سلول ‌ها با بیان پروتئینی به نام HVEM این ارتباط را برقرار می ‌کنند تا سلول‌ های T را به زنده ماندن و فعالیت بیشتر برای جلوگیری از عفونت ‌های احتمالی تحریک ‌کنند.

سلول های مانع یا سلول های اپیتلیال یک لایه ضخیم تک سلولی را تشکیل می دهند که روده را می پوشاند. سلول های اپیتلیال به هم می چسبند. در همین حال، سلول های T در اطراف آن ها گردش می کنند و به دنبال نشانه هایی از مشکل به بالا و پایین بلوک نگاه می کنند. 

محققان توضیح داده اند، سلول‌ های T در اطراف سلول‌ های اپیتلیال حرکت می ‌کنند به طوری که انگار واقعاً در حال گشت ‌زنی هستند. اما چه چیزی سلول های T را در اپیتلیوم نگه می دارد تا کار خود را انجام دهند؟

محققان گفته اند، ما در مورد این که چه چیزی سلول ‌های T را به روده می ‌رساند، اطلاعاتی داریم، اما باید بفهمیم چه چیزی آن ها را در آنجا نگه می ‌دارد. در واقع، بسیاری از سلول‌ های ایمنی به مدت طولانی در بافت ‌های خاص ساکن هستند. 

دانشمندان امیدوارند با درک سیگنال هایی که سلول های T را در بافت های خاص نگه می دارند، شرایطی مانند بیماری التهابی روده را که در آن سلول های T التهابی بسیار زیادی در روده جمع می شوند، روشن کنند.به گزارش سیناپرس ،  در مطالعه جدید، محققان دریافتند که سیگنال های مهم در روده از طریق غشای پایه، لایه نازکی از پروتئین در زیر اپیتلیوم، ارسال می شود. آزمایش های آن ها نشان می دهد که سلول های اپیتلیال سیگنال هایی را از طریق پروتئین های HVEM روی سطح خود دریافت می کنند که باعث تحریک سنتز پروتئین های غشای پایه می شود. 

این تیم دریافت که بدون HVEM، سلول ‌های اپیتلیال نمی ‌توانند کار خود را انجام دهند، زیرا این پروتئین ها، اجزای ساختاری مورد نیاز برای حفظ غشای پایه سالم را تولید می‌ کنند.

به گزارش سیناپرس ، سلول های T غشای پایه را از طریق مولکول های چسبنده ای که روی سطح خود بیان می کنند، به نام اینتگرین(integrin) تشخیص می دهند. برهمکنش اینتگرین های سلول T با پروتئین های غشای پایه پیام هایی را ترویج می کند که به سلول های T اجازه زنده ماندن و گشت زنی در اپیتلیوم را می دهد. بدون غشای پایه کافی، سلول های T نمی توانند به خوبی زنده بمانند یا به گشت زنی بروند.

محققان با استفاده از یک مدل موش نشان دادند که حذف بیان HVEM - فقط در سلول ‌های اپیتلیال روده - ضربه بزرگی به سلامت روده می زند. HVEM از سلول ‌های اپیتلیال، پایه ‌ای را برای سلول‌ های T ایجاد می کند تا از روده محافظت کنند.

به گزارش سیناپرس ، یافته های تحقیقاتی فوق در مجله Science Immunology منتشر شده اند.

ترجمه: سنا دلفیه