فیلم؛

جلسه کنکور با خودم چی ببرم؟

-جلسه-کنکور-با-خودم-چی-ببرم؟
کد خبر : 134239
سینا پرس : یکی از نکات بسیار مهم در روز برگزاری جلسه کنکور سراسری همراه داشتن وسایل و مدارک مورد نیاز و ضروری می باشد که در این ویدیو مدارک مورد که در جلسه کنکور سراسری باید همراه داشته باشید ذکر می شود .

در سیناپرس ببینید.