فناوری تشخیص چهره در تاریکی

فناوری-تشخیص-چهره-در-تاریکی
کد خبر : 12649
سینا پرس : متخصصان موفق به ابداع یک روش ویژه شده اند که با استفاده از آن می توان چهره را از روی نشان های حرارتی آن شناسایی کرد و به عبارت ساده تر، حتی در تاریکی نیز می توان چهره را شناسایی کرد.

روش عمومی الگوریتم های شناسایی چهره افراد به استفاده از اجزای خاصی از صورت به عنوان مؤلفه های ایجاد تفاوت دست می زند ولی این روش به واسطه وجود سایه ها و یا کم بودن نور در محیط می تواند با ضریب خطا روبرو شود. حال دانشمندان با استفاده از روشی جدید بر این مشکل فائق آمده اند.

در روش جدیدی که توسط متخصصان ابداع شده است، به جای استفاده از اجزای بصری برای شناسایی چهره، از نشانه های حرارتی موجود در چهره استفاده خواهد شد. به این ترتیب حتی در تاریکی شب نیز می توان با کمک این روش جدید به شناسایی چهره افراد پرداخت.

این تحقیقات با همکاری دو مرکز علمی انجام شده است که شامل انستیتوی انتروپومتری (بررسی ابعاد اجزای بدن) و روباتیک و انستیتوی فناوری کارلسروهه هستند. در روش ابداع شده توسط آنها می توان از تصاویری که در وضعیت مادون قرمز برداشت شده اند، نشانه هایی برای تطبیق با تصاویر عادی استخراج کرد.

این دانشمندان با ایجاد یک شبکه عصبی عمیق توانسته اند تا به شباهت های اندک مابین دو نوع تصویر پی ببرند و به این ترتیب شرایط شناسایی چهره با این الگوریتم جدید را پیاده سازی کنند. البته برای این کار به داده های سنگینی نیاز خواهد بود زیرا این فرایند به نوعی از عملکرد مغز انسان در شناسایی چهره تقلید می کند و با بررسی نقاطی کلیدی در چهره موفق به شناسایی آن می شود که این عناصر، بسیار پیچیده هستند.

در حال حاضر دقت این فناوری برابر با 80 درصد است ولی با تلاش های بیشتر و افزودن امکانات جدید به این الگوریتم می توان از دقت بالاتری برای آن نیز بهره مند شد که البته این امر به تحقیقات و زمان بیشتر نیاز دارد.

منبع