اینفوگرافیک:

راهکارهای کاهش درد سیاتیک

راهکارهای-کاهش-درد-سیاتیک
کد خبر : 126477
سینا پرس : درد سیاتیک دردی است که در مسیر عصب سیاتیک بوجود می آید یعنی از کمر، به باسن ، پشت ران و پشت و یا خارج ساق پا احساس می شود.

درد سیاتیک دردی است که از کمر، به باسن، پشت ران و پشت و یا خارج ساق پا احساس می شود. معمولاً، درد سیاتیک یک طرفه است، اما میتواند دو طرفه نیز باشد. درد می تواند به صورت ناگهانی ایجاد شده یا به تدریج و با گذشت زمان افزایش پیدا کند .

در اینفوگرافیک زیر با برخی از راهکارهای کاهش درد سیاتیک آشنا می شوید.