در لهستان کشف شد؛

آویزی از عاج ماموت، باستانی ترین شیء زینتی منطقه اوراسیا

-آویزی-از-عاج-ماموت،-باستانی-ترین-شیء-زینتی-منطقه-اوراسیا
کد خبر : 125060
سینا پرس : دانشمندان بین الملل در یک پژوهش جالب بر روی اشیاء باستانی کشف شده در کشور لهستان، به قدیمی ترین شیء تزئیناتی ساخته شده توسط انسان را که نشانه تکامل رفتارهای او بوده است، دست یافته اند.

به گزارش سیناپرس، بر اساس نتایج مطالعه‌ای که اخیرا انتشار یافته است، یک آویز تزئینی بیضی شکل که از عاج ماموت ساخته شده و طبق بررسی ها متعلق به 41500 سال پیش است، نشان‌دهنده اولین نمونه شناخته شده از جواهرات تزیین شده توسط انسان در منطقه اوراسیا است.

محققان انسان شناسی تکاملی موسسه ماکس پلانک آلمان، این نتایج را بر اساس تجزیه و تحلیل این آویز که در سال 2010 در غار استاجنیای لهستان همراه با یک ابزار ساخته شده از استخوان اسب پیدا شده است، به دست آورده اند.آن ها از طریق روش‌های پیشرفته تاریخ‌گذاری رادیوکربن، قدمت آویز و سایر قطعات استخوانی را به دوران پارینه سنگی اولیه (بین 42000 تا 37000 سال پیش) تعیین کرده اند. 

بنابراین این اشیا اولین شواهد شناخته شده از جواهرات تزئینی ساخته شده توسط انسان در منطقه اوراسیا و نشانه ظهور رفتارهای نمادین در تکامل انسان هستند.به گزارش سیناپرس، در روشی که برای تعیین سن این وسایل باستانی به کار رفته، از اندازه‌گیری مقدار کربن رادیواکتیو موجود در پیکره نمونه‌های آلی استفاده می شود.

تزئینات این آویز باستانی یافته شده شامل الگوهایی با بیش از 50 فرورفتگی نامنظم به شکل یک منحنی و دو سوراخ روی آن بوده اند.

به گفته مجریان این تحقیق، الگوی این فرورفتگی‌ها که مشابه با جواهراتی است که بعداً در اروپا یافت شده، می‌تواند نشان‌دهنده شمارش‌های شکار (یک سیستم شمارش ریاضی) یا نمادهای قمری باشد که با چرخه ماهانه ماه یا خورشید مطابقت دارد.

آن ها معتقدند که وجود استخوان‌های حیوانات در کنار آویز و ابزار استخوانی کشف شده ممکن است نشان‌دهنده این باشد که انسان‌ها از ۴۱۵۰۰ سال پیش با گسترش در سراسر اوراسیا شروع به تولید دست سازهای هنری کوچک و قابل حمل کرده‌اند.به گزارش سیناپرس، این یافته های علمی جالب را نشریه معتبر و بین المللی Scientific Reports منتشر کرده است.

نویسنده: محمدرضا دلفیه