یافته های جدید باستان شناسان نشان می دهد:

زنان پیش از تاریخ مادران لایقی بودند

زنان-پیش-از-تاریخ-مادران-لایقی-بودند
کد خبر : 124959
سینا پرس : باستان شناسان طی مطالعات مختلفی سعی در بازسازی روابط انسانی در دوران پیش از تاریخ داشته و یافته های جدید نشان می دهد مادران دوران ما قبل تاریخ ممکن است بهتر از آنچه دانشمندان تصور می کنند از فرزندان خود مراقبت می کردند.

به گزارش سیناپرس، از مدت ها پیش فرض بر این بود که میزان مرگ و میر نوزادان در جوامع اولیه بشری بسیار بالا بوده و به این دلیل که باستان شناسان به طور مداوم بقایای بسیاری از نوزادان را در سایت های باستانی پیدا کرده اند.

نتایج یک مطالعه جدید توسط دانشگاه ملی استرالیا نشان می دهد که میزان مرگ و میر کودکان در دوره هولوسن ممکن است به اندازه آنچه قبلاً پذیرفته شده بود، بالا نباشد بلکه این یافته ها نشانگر میزان بالای زاد و ولد انسان های دوران پیش از تاریخ است.

به گفته پژوهشگران، این یافته‌ ها، تصورات پیشین که اعلام می کرد مراقبت ضعیف و بیماری می‌تواند باعث مرگ ۴۰ درصد از نوزادان در جمعیت‌ های باستانی شده باشد را رد می ‌کند. نتایج مطالعات فوق همچنین این نظریه را به وجود می ‌آورد که مادران جوامع اولیه انسانی بیش از آنچه قبلا تصور می ‌شد توانایی مراقبت از فرزندان خود را داشته ‌اند.
کلر مک فادن، انسان شناس زیست شناسی در این رابطه گفت: نمونه های دفن هیچ مدرکی مبنی بر مرگ تعداد زیادی از نوزادان در دوران پیش از تاریخ را نشان نمی دهند. بلکه این یافته ها به ما می گویند که تعداد زیادی از نوزادان در این دوران متولد شده اند. به گزارش سیناپرس،بر این اساس اگر مادران در آن زمان بچه‌های زیادی داشتند، منطقی به نظر می ‌رسد که بگوییم آن ها می ‌توانستند به خوبی از فرزندان خردسال خود مراقبت کنند.

به گفته پژوهشگران، این یافته‌ ها، تصورات پیشین که اعلام می کرد مراقبت ضعیف و بیماری می‌تواند باعث مرگ ۴۰ درصد از نوزادان در جمعیت‌ های باستانی شده باشد را رد می ‌کند. نتایج مطالعات فوق همچنین این نظریه را به وجود می ‌آورد که مادران جوامع اولیه انسانی بیش از آنچه قبلا تصور می ‌شد توانایی مراقبت از فرزندان خود را داشته ‌اند.


برای دستیابی به این نتایج، محققان داده های سازمان ملل در دهه گذشته را در ۹۷ کشور بررسی کردند که به بررسی مرگ و میر نوزادان، باروری و تعداد مرگ و میرهای رخ داده در دوران نوزادی می پرداخت. تجزیه و تحلیل این اطلاعات  نشان داد که میزان باروری و زاد و ولد تأثیر بسیار بیشتری بر نسبت نوزادان فوت شده نسبت به میزان مرگ و میر بر اثر بی توجهی دارد.

دکتر مک‌ فادن در این رابطه تاکید کرد: داده‌های سازمان ملل به این تیم کمک می کند تا اطلاعات بیشتری درباره انسان‌های ۱۰ هزار سال گذشته  به دست آورند.

به گزارش سیناپرس،باید توجه داشت که بازنمایی های هنری و فرهنگ و تصورات عامه مردم  تمایل دارند که انسان های باستانی را افرادی قدیمی و ناتوان معرفی کند.  شرح کامل این پژوهش و یافته های به دست آمده از آن در آخرین شماره مجله تخصصی انسان شناسی بیولوژیکی امریکا (American Journal of Biological Anthropology) منتشر شده است.

مترجم: فاطمه امینی