مطالعات جدید پژوهشگران نشان داد:

چرا برخی افراد به طور ژنتیکی ورزشکاران بهتری هستند؟

چرا-برخی-افراد-به-طور-ژنتیکی-ورزشکاران-بهتری-هستند؟
کد خبر : 123226
سینا پرس : حتما تاکنون توجه کرده اید که برخی از افراد به طور طبیعی ورزشکاران بهتری نسبت به دیگران بوده و با تمرینات مشابه، نتیجه بهتری می گیرند. تحقیقات جدید نشان می دهد که دلیل این تفاوت در ساختار ژنتیکی انسان نهفته است.

به گزارش سیناپرس، در بسیاری از مواقع  اگر دو نفر تمرینات ورزشی یکسانی را انجام داده و برنامه غذایی یکسانی را دنبال کنند، نتیجه مشابهی نگرفته و ممکن است یکی از این افراد شرایط بدنی به مراتب مطلوب تری به دست آورد.

بر اساس نتایج مطالعات جدید پژوهشگران بریتانیایی، قدرت بدنی، آمادگی قلبی- عروقی و تاب آوری فعالیت های بی هوازی می تواند به ساختار ژنتیکی فرد بستگی داشته باشد. در این پژوهش، دانشمندان شرایط ۳۰۱۲ فرد بزرگسال بین ۱۸تا ۵۵ ساله غیر ورزشکار را تجزیه و تحلیل کردند تا مشخص شود که چگونه ژن ها می توانند بر شرایط جسمی و تمرینات ورزشی تأثیر بگذارند. در حالی که همه شرکت کنندگان بعد از انجام تمرینات ورزشی ارائه شده در این پژوهش، پیشرفت هایی را نشان دادند اما این تغییرات یکسان نبود.

در ادامه محققان با ترکیب داده های ۲۴مطالعه جداگانه، دریافتند که تفاوت های ژنتیکی، مسئول تغییرات در نتایج افرادی هستند که از یک رژیم تمرینی یکسان استفاده می کنند. به گزارش سیناپرس، بر این اساس مشخص شد که تنوع ساختار ژنتیکی افراد تا ۴۴ درصد بر تفاوتهایی که پس از تمرینات تناسب اندام و ورزش های قلبی عروقی مشاهده می شود ، مرتبط است.

علاوه بر این، ساختار ژنتیکی باعث ده درصد تفاوت در نتایج به دست آمده از تمرینات انجام شده برای بهبود قدرت فعالیت های غیر هوازی می شود.در این میان عوامل دیگری همچون تغذیه نیز بر نتایج به دست آمده در پی انجام تمرینات ورزشی موثر هستند.

یافته های این تیم مطالعاتی نشان می دهد هر ژن دارای فاکتوری به نام آلل (allele) است و نوع آلل می تواند بر میزان تأثیر آن ژن در زمینه ورزش تأثیر بگذارد. به گزارش سیناپرس، محققان معتقدند این آلل ها هستند که باعث می شوند بدن افراد به تمرینات یکسان، واکنش متفاوتی نشان دهد. این مطالعه در مجموع، ۱۳ ژن و آلل های مرتبط را مسئول واکنش بدن به تناسب فعالیت قلب و عروق ، قدرت عضلانی و تمرینات قدرتی دانست.

محققان معتقدند با آزمایش ژن های افراد، می توان یک رژیم آموزشی شخصی برای هر فرد ایجاد کرد تا بهترین نتیجه را از فعالیت بدنی خود به دست آورد.شرح کامل این پژوهش و یافته های به دست آمده از آن در آخرین شماره مجله تخصصی  PLOS ONE منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار دارد.

مترجم: حمید تعالی