توصیه های متخصصان استرالیایی؛

بعد از کرونا چطور محیط کاری سالمی داشته باشیم ؟

بعد-از-کرونا-چطور-محیط-کاری-سالمی-داشته-باشیم-؟
کد خبر : 122960
سینا پرس : با انجام واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کووید 19 در کشورهای مختلف دنیا، کم کم شاهد بازگشت رویه کاری و شغلی سازمان ها به شرایط عادی هستیم. متخصصان استرالیایی برای خارج نشدن عنان کار کرونا از دست، دستورالعملی را در این خصوص ارائه داده اند.

به گزارش سیناپرس، بازگشت به محل کار و از سرگرفته شدن فعالیت های شغلی به صورت عادی توسط مردم، یکی از مهم ترین ارکان گشایش دوباره جامعه است. با این وجود، ما باید خود را با دنیایی وفق دهیم که در آن کووید -19 همچنان به عنوان یک خطر بالقوه در کار خواهد بود. 

در این خصوص، ما باید در نحوه برنامه ریزی های مربوط به تداوم کسب و کار خود، هوشمندانه و سریع عمل کنیم تا مطمئن شویم ویروس عامل بیماری فوق، بر ما تسلط پیدا نمی کند. 

در این رابطه، یک راهنما و دسترالعمل توسط موسسه OzSAGE استرالیا ارائه شده که در آن توصیه های عملی مهمی برای مشاغل مختلف در رابطه با فعال شدن دوباره ارائه شده است و پیشنهادات ویژه ای را برای گردش مناسب هوا در محیط های داخلی کسب و کارها ارائه می دهد.

بررسی ها نشان می دهند بسیاری از مشاغل و کارفرمایان مربوطه، به ویژه در مشاغل کوچک و متوسط، اطلاعات یا منابع کافی را برای کنترل پیچیدگی های مربوط به برقراری محیط کاری ایمن از نظر کووید 19 را ندارند و چنین مشاغلی، به توصیه های عملی در مورد آن چه می توانند برای اطمینان از تداوم و ایمنی کسب و کار خود انجام دهند، نیاز دارند. 

به گزارش سیناپرس، ویروس SARS-CoV2 ویروسی است که از طریق هوا منتقل می شود و برخورداری از درکی دقیق از چگونگی گسترش آن، پایه و اساس برنامه ریزی برای یک محیط کاری ایمن و مولد است. 

تجربه های جهانی در خصوص نوع دلتای این ویروس نشان می دهند که واکسن ها به تنهایی برای کنترل بیماری ناشی از آن کافی نیستند و لازم است برنامه چندلایه ای شامل استفاده از هوای سالم در محیط های داخلی، ماسک ها و آزمایش های دوره ای برای جلوگیری از تکرار چرخه های آن اجرا شوند. 

بنابرگفته متخصصان موسسه OzSAGE استرالیا، اگر ما اقدامات بهداشت عمومی نظیر ماسک زدن را در حین کاهش محدودیت های قرنطینه ای کاهش دهیم، گسترش ویروس ممکن است مجددا تسریع شود. به گزارش سیناپرس، توصیه شده که استفاده از ماسک کماکان در قسمت های داخلی ساختمان های محل کار، ادامه پیدا کند.

در کنار این مورد، بایستی تزریق دوزهای کمکی واکسن کارکنان و بهبود وضع تهویه های داخل ساختمان ها را نیز به طور ویژه مورد توجه قرار داد. 

گفتنی است OzSAGE یک طرح چندلایه را برای مشاغل ارائه کرده است که موارد زیر را شامل می شود: 

- اتخاذ روش های جدید انجام کار و بهبود شیوه های کاری درکنار برنامه ریزی برای به حداقل رساندن ریسک بیماری،
- آزمایش و اطمینان از گردش هوای سالم در داخل ساختمان،
- استفاده از تست های سریع آنتی ژن در محل کار برای تشخیص موارد احتمالی بیماری، 
- ردیابی تماس های اشخاص در محل کار و انجام واکسیناسیون و 
- استفاده مرتب از ماسک توسط پرسنل.

 نویسنده: محمدرضا دلفیه