در یک مطالعه پژوهشی مطرح شد؛

کولرگازی منبع نادیده گرفته شده آب باکیفیت

کولرگازی-منبع-نادیده-گرفته-شده-آب-باکیفیت
کد خبر : 122560
سینا پرس : تامین آب باکیفیت برای مصارف حساس روزانه نظیر شستشو، یکی از مهم ترین دغدغه های این روز کشورها به خصوص در برخی مناطق خاص شده است. در این میان، محققان با یک تحقیق جالب در نوع خود، به یک منبع عالی و در دسترس برای چنین آبی اشاره کرده اند؛ آب کولر گازی!

به گزارش سیناپرس ، در سال های اخیر با رشد جمعیت و گرم شدن زمین و عواملی مانند برداشت بی رویه از منابع آب، زنگ خطری برای آگاهی از متناهی بودن منابع آبی به صدا در آمده است. محدود بودن منابع آب تا بدان جا ملموس شده است که بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران، جنگ جهانی بعدی را جنگ بر سر آب می دانند.

محدودیت آب و قرار گرفتن ایران در مناطق خشک و نیمه خشک همواره ایران را در معرض تهدید ازلحاظ برطرف ساختن نیازهای آشامیدنی، کشاورزی و استفاده در مصارف صنعتی قرار داده است. 

این در حالی است که جو زمین به گفته متخصصان حاوی 12900 کیلومتر مکعب آب شیرین است که از این مقدار 98 درصد به صورت بخار و تنها 2 درصد آن به صورت ابر است. به گزارش سیناپرس ، ازاین رو نحوه استحصال آن از دغدغه های کنونی است. در سال های اخیر، مشکل آب آشامیدنی سبب ایجاد نگرانی در مناطق مختلف شده است و تلاش های متعددی برای رفع آن در جریان بوده است.

درواقع بیش از 50 سال است که روش های مختلفی برای تأمین آب مانند نمک زدایی به روش تقطیر، اسمز معکوس و الکترودیالیز مورد آزمایش و استفاده قرار گرفته اند.

محققان کشورمان با در نظر گرفتن این مشکل قدیمی که هنوز هم در اولویت بالایی برای توجه و تحقیق قرار دارد، منبعی از آب سالم و ارزشمند را مورد توجه قرار داده اند که علیرغم تولید محدودی که دارد به شکل عجیبی به آن بی توجهی می شود؛ آب تولیدشده توسط کولرهای گازی.

این محققان از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در یک مطالعه پژوهشی به بررسی و ارزیابی آب تولیدشده از کولرهای گازی که از طریق فرایند میعان ایجاد می شود، برای استفاده به عنوان منبع نوین آب پرداخته اند.

در این پژوهش، شهر گرگان به چهار منطقه اصلی تقسیم شد. به گزارش سیناپرس ، در این مناطق شرایط کمی و کیفی آب تولیدشده، تأثیر توان کولر بر میزان آب تولیدشده و تأثیر پارامترهای مختلف برای انتخاب توان کولر جهت خرید توسط کاربران، در یک بازه شش ماهه مورد مطالعه قرار گرفت. 

نتایج این بررسی ها نشان داد که تنها در شهر گرگان روزانه به طور میانگین مقدار قابل ملاحظه 3542 متر مکعب آب از طریق کندانس کولرهای گازی تولید می شود که با توجه به کیفیت مطلوب، برای استفاده های حساسی نظیر شستشوی بدن و صورت و تماس با پوست و چشم کاربرد دارد. ضمن آن که ترافیک جمعیتی و خودرویی منطقه بر کیفیت آب تولید شده بی تأثیر نیست. 

در این خصوص، موسی حسام، پژوهشگر گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و همکارانش می گویند: نتایج بررسی های ما نشان داد آب به دست آمده از طریق کولرهای گازی، دارای اسیدیته خنثی و کدورت و قلیاییت و سختی کمی است. 

آن ها می افزایند: میزان آب تولیدی در کولرهای گازی دوتکه یا اسپلیت بیش از کولرهای پنجره ای بوده و با افزایش توان کولر، آب تولید شده در هردو نوع کولر افزایش می یافت.به گزارش سیناپرس ، همچنین دو فاکتور مساحت تحت پوشش کولر و عایق بندی ساختمان بیشترین تأثیر را در انتخاب توان کولر داشتند.

این یافته ها همچنین نشان می دهند با اعمال برخی فرضیات و در نظرگرفتن 50 درصد از هزینه برق مصرفی، هزینه تمام شده تولید هر لیتر آب برابر با 3173 ریال خواهد بود که تقریباً 0.25 درصد هزینه نهایی هر لیتر آب آشامیدنی بازاری است. 

به گفته حسام و همکارانش، «با توجه به نتایج این تحقیق، با ایجاد یک شبکه تجمیع خروجی آب کولرهای خانگی با استفاده از یک لوله کشی ساده در آپارتمان ها و شهرک ها و در نظر گرفتن منبع ذخیره سازی، می توان به حجم قابل ملاحظه ای از آب قابل استفاده برای مصارف مختلف در هر آپارتمان و یا حتی شهرک های مختلف دست یافت».

به اعتقاد آن ها، «راهکارهایی همچون اجباری نمودن ایجاد شبکه جمع آوری آب کولرهای گازی برای ساختمان های در حال احداث در شهرهایی با رطوبت نسبی بالا و ایجاد سایت هایی جهت بهره برداری از دستگاه های تولید آب از جو می تواند راهکار مناسبی برای استفاده از این منبع ارزشمند باشد».

به گزارش سیناپرس ، این یافته های پژوهشی جالب توجه و کاربردی را فصل نامه «پژوهش های حفاظت آب و خاک» متعلق به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتشر کرده است.

گزارش: محمدرضا دلفیه