بیشتر بدانید؛

زمین چگونه ذوب می شود ؟

زمین-چگونه-ذوب-می-شود-؟
کد خبر : 118264
سینا پرس : با وجود هسته مذاب زمین، بیرونی آن جامد بوده و ذوب نمی شود زیرا بین گرما و دمای هسته تفاوت وجود دارد و برای ذوب شدن کل زمین، به انرژی بیش از گرمای هسته آن نیاز است و تنها این انرژی از سوی خورشید تامین می شود که خوشبختانه از زمین بسیار دور است.

به گزارش سیناپرس ، با اینکه هنوز امکان مشاهده هسته زمین از نزدیک وجود نداشته است اما از مطالعه لرزه شناسی، اندازه گیری امواج صوتی در حال عبور از طریق زمین و در بعضی موارد، تاثیرات ناشی از انفجارهای آزمایش هسته ای، می توان فهمید که هسته زمین از مواد مذاب تشکیل شده است. با توجه به مطالعات بسیاری که در زمینه عناصر مختلف در جهان و فعالیت های آنها انجام شده می توان تصور کرد که این بخش از کره زمین  عمدتا از آهن تحت فشار زیادی ساخته شده است.
علاوه بر این، دمای هسته زمین، در حدود ۶ هزار درجه سانتی گراد بوده و حرارتی همانند دمای موجود در سطح خورشید را دارد. نکته جالب توجه، این است که هسته زمین فقط سه هزار کیلومتر از سطح آن فاصله داشته و اگر خورشید به همان اندازه نزدیک ما باشد، همه چیز روی سطح زمین را کاملا ذوب می کند.

در اینجا این سوال مطرح می شود که با این شرایط پس چرا هسته زمین، با وجود داشتن دمایی مشابه خورشید، لایه بیرونی سیاره ما را ذوب نمی کند؟
در توضیح این مساله می توان گفت هسته توسط یک پوشش سنگی جامد احاطه شده است. به گزارش سیناپرس، در حقیقت پوسته ای که ما در سطح آن زندگی می کنیم روی این پوشش سنگی جامد شناور است. 
اما مهمترین دلیل اینکه چرا همه ما در سطح زمین ذوب نمی شویم تفاوت بین گرما و دما است. به طور تقریبی، گرما انرژی بوده و دما چگالی انرژی که اساساً مقدار انرژی در یک اندازه مشخص قرار دارد، است.

در توضیح بیشتر این مقوله باید گفت یک جرقه از یک جرقه زن می تواند دمای 1500 درجه سانتیگراد داشته باشد، اما در واقع صدمه ای به شما نخواهد زد. از طرف دیگر، افتادن در آب جوشی که فقط دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد را دارد، قطعا باعث مرگ شما می شود. به این دلیل می توان گفت که حمام حاوی انرژی گرمایی بسیار بیشتری است.

به گزارش سیناپرس، در نهایت می توان نتیجه گرفت که برای ذوب شدن کل زمین، به انرژی بیش از گرمای هسته آن نیاز است. خورشید بسیار بزرگ است و می تواند به راحتی این کار را انجام داده و این انرژی را تامین کند اما خوشبختانه ۱۵۰ میلیون کیلومتر دورتر از زمین قرار دارد. 

مترجم: نیروانا محمدحسینی
منبع: sciencefocus