پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی منتشر کرد:

نخستین نمایشگاه فناوری و صنایع فرهنگی

نخستین-نمایشگاه-فناوری-و-صنایع-فرهنگی
کد خبر : 113799
سینا پرس : پرونده ویژه این ماه اطلاعاتی در خصوص نخستین نمایشگاه فناوری و صنایع فرهنگی را به نمایش گذاشته است.

پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، وابسته به جهاددانشگاهی به عنوان تخصصی‌ترین پارک در اقتصاد فرهنگ، محیطی مناسب برای استقرار، رشد، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکت‌ها را فراهم می‌آورد و در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری به فعالیت می‌پردازد.

پرونده ویژه این ماه اطلاعاتی در خصوص نخستین نمایشگاه فناوری و صنایع فرهنگی را به نمایش گذاشته است.