با کمک نانوذرات مغناطیسی؛

بانداژی که سرطان پوست را نابود می کند

بانداژی-که-سرطان-پوست-را-نابود-می-کند
کد خبر : 108456
محققان هندی بانداژی ابداع کرده اند که با کمک نانوذرات مغناطیسی سلول های سرطان پوست را داغ می کند و از بین می برد.

محققان همیشه در حال بررسی روش های نوین برای مقابله با سرطان هستند و یکی از راه های جالب در این زمینه استفاده از نانوذرات مغناطیسی است که با گرما این سلول ها را نابود می کنند.

درهمین راستا محققان هندی مشغول توسعه یک بانداژ مغناطیسی هستند که در آزمایش ها موفق شد سلول های سرطان پوست در موش ها را از بین ببرد.

طی دو سال گذشته،  پیشرفت هایی در زمینه استفاده از نانوذرات مغناطیسی برای مقابله با سرطان و به شکل یک تکنیک نوظهور به نام گرما درمانی با نانوذرات مغناطیسی(magnetic hyperthermia) ایجاد شده است. این امر شامل انتقال نانوذرات مغناطیسی به منطقه تومور و سپس فعال سازی آنها با تغییر میدان مغناطیسی است. به این ترتیب ذرات داغ می شوند و سلول های سرطانی را نابود می کنند.

 این ذرات را می توان به طور مستقیم به تومور تزریق کرد یا به شکل خوشه آنها را به منطقه مورد نظر ارسال کرد. همچنین می توان نانوذرات مغناطیسی را به  وسیله یک بانداژ غیرتهاجمی روی پوست به کار برد تا سلول های سرطان پوست را نابود کنند.

درهمین راستا محققان انستیتو علوم هند با استفاده از نانوذرات و روشی به نام الکتروریسی(electrospinning) این فناوری را ابداع کردند. در این فناوری مواد به سمت یک میدان مغناطیسی جذب می شوند تا فیبرهای بسیار ریزی بسازند.  نانوذرات حاصل ترکیبی از اکسید آهن و یک پلیمر زیست تجزیه پذیر هستند که روی یک چسب پزشکی قرار می گیرند و با کمک یک میدان مغناطیسی داغ می شوند.

این تحقیق در ژورنال«کنسر ریپورتز» منتشر شده است.

منبع:مهر